បង្ហាញ​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

មាន​វិធី​ផ្សេងទៀត​ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។ នៅពេល​ដែល​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​កំពុង​រត់ អ្នក​អាច​​គ្រប់​គ្រង​វា​ដោយ​ការ​សង្កត់​គ្រាប់​ចុច ឬ​ចុច​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ ។

តាម​លំនាំដើម ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​តែងតែ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ស្លាយ​ដំបូង​មក​ជានិច្ច ហើយអ្នក​ទៅមុខ​ដោយ​ដៃ​រហូត​ដល់​ស្លាយ​ចុង​បញ្ចប់ ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ទាំង​នេះ​បាន ។

ការ​រត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

tip

Press Esc to abort the slide show before its end.


មាន​គន្លឹះ​បន្ថែម​ជាច្រើន​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។ អ្នក​ក៏អាច​ចុច​កណ្ដុរ​ខាងស្ដាំ​ដើម្បី​បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ដែលមាន​ពាក្យ​បញ្ជា​មាន​ប្រយោជន៍​ផងដែរ ។

ការ​បង្ហាញ​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ (របៀប kiosk)

ចំពោះ​ការ​ប្ដូរ​ទៅ​ស្លាយ​បន្ទាប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ អ្នក​អាច​ផ្ដល់​តម្លៃ​​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្លាយ​ទៅ​កាន់​ស្លាយ​នីមួយៗ ។

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. In the Advance Slide area, click After and enter a time duration.

  3. Click Apply Transition to All Slides.

tip

អ្នក​អាច​ផ្ដល់​តម្លៃ​ពេល​វេលា​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់​ស្លាយ​នីមួយៗ​ទៅ​ស្លាយ​បន្ទាប់​។ លក្ខណៈ​ពិសេស ពេលវេលា​សម ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​​ទទួល​បាន​នូវ​សិទ្ធិ​កំណត់​ពេល​វេលា​ ។


ដើម្បី​ទៅ​ស្លាយ​ទីមួយ​វិញ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទាំងអស់​រួចហើយ​នោះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទៅ​ជា​ធ្វើ​ម្ដងទៀត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

  1. ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - ​កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

  2. In the Presentation Mode area, choose Loop and repeat after and set the duration of the pause between shows.

ការ​រត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ពី​ឯកសារ

អ្នក​អាច​ចាប់​ផ្ដើម LibreOffice ពី​ប្រអប់​បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា ដាក់​ពី​ក្រោយ​ដោយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ -show ហើយ​ឈ្មោះ​ឯកសារ Impress ។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើមឯកសារ filename.odp ពី​ប្រអប់​បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា គឺ​ត្រូវ​បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

soffice -show filename.odp

វា​សន្មត់​ថា soffice គឺ​ជា​ផ្លូវ​កម្មវិធី​នៃ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក ហើយ filename.odpនោះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ថត​បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!