​ពេល​វេលា​​សម​​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្លាយ

​LibreOffice ជួយ​អ្នក​​ក្នុង​ការ​កំណត់​​​​​​​ពេល​វេលា​សម​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​​​ សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ស្លាយ​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

រៀប​ចំ​ស្លាយ​ ចាប់​ផ្តើម​បញ្ចាំង ដោយ​ប្រើ​រូប​តំណាង​ពិសេស​ ​​ប្រាប់​ទស្សនិក​ជន​​និមិត្ត​របស់​អ្នក​ នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រាប់​​សម្រាប់​ស្លាយ​ដំបូង​ និង ​បន្ទាប់​​ចុច​ទៅ​ស្លាយ​បន្ទាប់ និង ធ្វើ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ ។ ​ LibreOffice កត់​ត្រា​​​ពេល​វេលា​​បង្ហាញ​​សម្រាប់​ស្លាយ​នីមួយៗ​ ដូច្នេះ​ពេល​បន្ទាប់​​ ​អ្នក​ចាប់ផ្តើម​​បង្ហាញ​​ដោយ​ប្រើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្លាយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេលវេលា​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​​កត់​ត្រា​ ។​

ដើម្បី​កត់​ត្រា​ការ​បង្ហាញ​មួយ​ជាមួយ​​​ពេល​វេលា​សម

  1. បើក​ការ​បង្ហាញ​មួយ ហើយ​ប្តូរ​ជា​ទិដ្ឋភាព ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ។

  2. ចាប់ផ្ដើម​បង្ហាញ​ជាមួយ​រូប​តំណាងពេលវេលា​​សមរូប​តំណាង ក្នុង​របារ​ទិដ្ឋភាព​ស្លាយ ។ អ្នក​ឃើញ​ស្លាយ​ដំបូង ហើយ​ឧបករណ៍​កំណត់​ពេល​នៅ​ជ្រុង​ខាង​ក្រោម ។

  3. នៅពេល​ដែល​ដល់ពេល​ដែល​ត្រូវ​ទៅ​កាន់ស្លាយ​បន្ទាប់ គឺ​សូមចុច​អ្នក​កំណត់​ពេល​វេលា ។ ដើម្បី​រក្សាទុក​ការកំណត់​លំនាំដើម​សម្រាប់​ស្លាយនេះ សូមចុច​លើស្លាយ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​ចុចលើ​អ្នកកំណត់​ពេលវេលាទេ ។ បន្ត​ស្លាយទាំងអស់​នៅក្នុង​ការបង្ហាញ​របស់អ្នក ។

  4. LibreOffice បានកត់ត្រា​ពេលវេលា​បង្ហាញ​សម្រាប់​ស្លាយ​នីមួយៗ ។ រក្សាទុក​ការបង្ហាញ​​របស់អ្នក ។

  5. If you want the whole presentation to auto-repeat, open the menu Slide Show - Slide Show Settings. Click Loop and repeat after and OK.

Please support us!