​ចុច​ទ្វេ​ដង​ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​ចុច​កណ្តុរ​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វត្ថុ​មួយ​ ដើម្បី​បន្ថែម​ ឬ​ កែ​សម្រួល​អត្ថបទ​ ។​

រូប​តំណាង​

ចុច​ទ្វេ​ដង​ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​

Please support us!