ពេល​វេលា

បញ្ចូល​ចំនួន​ពេលវេលា​មុន​ពេល​ដែល​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ រំកិល​ទៅ​ស្លាយ​បន្ទាប់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។ ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​តែ​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ប៉ុណ្ណោះ ។

Please support us!