ទៅ​ជា​វណ្ឌ​វង្ក​

​បម្លែង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​ពហុ​កោណ ឬ​​ក្រុម​នៃ​ពហុ​កោណ​។​​ប្រសិនបើ​​ការ​បម្លែង​បង្កើត​ក្រុម​នៃ​ពហុ​កោណ​ (​ឧ. ពេល​អ្នក​បម្លែង​វត្ថុ​អត្ថ​បទ​មួយ) នោះ​​ចុច​ F3 ​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ក្នុង​​ក្រុម​ មុន​ពេល​​អ្នក​​​​អាច​ជ្រើស​ពហុ​កោណ​ដោយ​ឡែក​ៗ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ជ្រើស បម្លែង - ជា​វណ្ឌវង្ក


ពេល​អ្នក​បម្លែង​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ វត្ថុ​អត្ថបទ​មួយ​​ទៅ​ជា​វណ្ឌវង្ក​ អ្នក​មិន​អាច​កែ​សម្រួល​វា ​ដូច​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​​ធ្វើជា​ទូទៅ​​នោះ​ទេ​ ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ អ្នក​អាច​កែសម្រួល​វណ្ឌ​វង្ក ​ដូច​អ្នកធ្លាប់​​ធ្វើ​​លើ​ពហុ​កោណ​មួយ​ចំនួន​ រួម​មាន​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​កែសម្រួល​ – ចំណុច​ ​ដើម្បី​លៃតម្រូវ​រាង​របស់​វា​ ។

Please support us!