ទៅ​ជា​រូប​ភាព​

បម្លែង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​រូប​ភាព​ (​ក្រឡា​​ចត្រង្គ​នៃ​ភីកសែល​ដែល​តំណាង​រូប​ភាព​មួយ​) ។​

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ មើល​ ​សទ្ទានុក្រម​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ជ្រើស ​បម្លែង - ជា​រូបភាព


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - បិទ​ភ្ជាប់​ពិសេស​ និង ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​រូប​ភាព​ពី​បញ្ជី​ ។


Please support us!