បម្លែង​ទៅ​ជា​ត្រីមាត្រ

បម្លែង​​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​វត្ថុ ​​(ត្រីមាត្រ)​ ​បី​វិមាត្រ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង​ ជ្រើស​ បម្លែង​ - ​ជា​ត្រីមាត្រ


ដំបូង ​​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វណ្ឌវង្ក​ និង​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ ។​​

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​បម្លែង​ក្រុម​នៃ​វត្ថុ​​ទៅ​ជា​ត្រីមាត្រ​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​របស់​វត្ថុ​នីមួយៗ​ទេ​ ។


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


អ្នក​ក៏​អាច​បម្លែង​រូប​ភាព​ប្រភេទ​​ (GIF,JPG,PNG)​ និង ក្រាហ្វិក​វ៉ិចទ័រ​ រួម​មាន​បន្ទប់​រូបភាព​ ទៅ​ជា​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ ។ LibreOffice ចាត់ទុក​រូប​ភាព​ជា​​ ចតុកោណកែង​ និង​ ក្រាហ្វិក​វ៉ិចទ័រ​ ជា​ក្រុម​នៃ​ពហុកោណ​ ពេល​កំពុង​បម្លែង​ទៅ​ជា​ត្រីមាត្រ ។

សូម្បី​តែ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​មាន​អត្ថបទ​ ក៏​​​អាច​​បម្លែងបាន​​ដែរ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​ក៏​អាច​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ត្រីមាត្រ​ ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​បម្លែង​ ។

Please support us!