កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

បញ្ជាក់​​​ការ​កំណត់​ សម្រាប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ រួម​មាន​ស្លាយ​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​ពី វិធី​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្លាយ​ទៅ​មុខ​ ប្រភេទ​ការ​បង្ហាញ និង​ ជម្រើស​​ព្រួញ​កណ្តុរ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​ជ្រើស​ បញ្ចាំង​ស្លាយ​ - កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ


Presentation Dialog

ជួរ

បញ្ជាក់​​ថាតើ​ស្លាយ​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ ។

ស្លាយ​​ទាំងអស់

រួម​បញ្ចូល​​ស្លាយ​ទាំង​អស់​ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។

ពី ៖

បញ្ចូល​ចំនួន​ស្លាយ​ចាប់​ផ្តើម​ ។​

បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន

រត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជា​លំដាប់​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ក្នុង​ បញ្ចាំង​ស្លាយ​ - បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ។

Presentation Mode

ជ្រើស​ប្រភេទ​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

Full screen

ស្លាយ​ពេញ​អេក្រង់ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។​

In a window

ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​រត់​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​ LibreOffice ។

Loop and repeat after

​ចាប់ផ្តើម​​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ឡើង​វិញ ​បន្ទាប់​ពី​រយៈពេល​​ផ្អាក​​ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ស្លាយ​ផ្អាក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ចន្លោះ​ស្លាយ​ចុង​ក្រោយ​ និង ស្លាយ​ចាប់​ផ្តើម​ ។ ចុច​គ្រាប់​ចុចគេច ​(Esc) ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​បញ្ចាំង ។

ថិរ​វេលា​​នៃ​ការ​​ផ្អាក

បញ្ចូល​ថិរវេលា​នៃ​ការ​ផ្អាក ​មុន​ពេល​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ត្រូវបាន​​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត​ ។ បើ​អ្នក​បញ្ចូល​លេខ​សូន្យ​ ការ​បញ្ចាំង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ឡើង​វិញ​ភ្លាម​ៗ​ ដោយ​​​មិន​​បង្ហាញ​​ស្លាយ​ផ្អាក ។

បង្ហាញ​ឡូហ្គោ

បង្ហាញ​រូប​សញ្ញា​ LibreOffice ​លើ​ស្លាយ​ផ្អាក​ ។ រូប​សញ្ញា​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

ជម្រើស

ផ្លាស់​​ប្តូរ​​ស្លាយ​​ដោយ​ដៃ

ស្លាយ​នឹង​មិន​ប្តូរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ នៅ​ពេល​ប្រអប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

មើលឃើញ​ព្រួញ​កណ្ដុរ

​បង្ហាញ​ព្រួញ​កណ្តុរ​​ កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

ព្រួញ​កណ្ដុរ​ដូច​ប៊ិក

ផ្លាស់​ប្តូរ​ព្រួ​ញ​កណ្តុរ​ទៅ​ជា​រាង​ប៊ិក​ ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​គូរ​​ លើ​ស្លាយ​កំឡុង​ពេល​ការ​បង្ហាញ​ ។​

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


អនុញ្ញាត​ចលនា

បង្ហាញ​ស៊ុម​ទាំងអស់​របស់​ឯកសារ GIF ដែលមាន​ចលនា​ នៅកំឡុងពេល​បង្ហាញ​ស្លាយ ។ ប្រសិន​បើមិនបានជ្រើសជម្រើស​នេះ នោះ​គឺ​តែស៊ុម​ទីមួយ​​នៃ​ឯកសារd GIFទេ​ដែល​ត្រូវបាន​បង្ហាញនោះ ។.

ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្លាយ​ ដោយ​ចុច​លើ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

ទៅ​​កាន់​ស្លាយ​បន្ទាប់​ ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​របស់​ស្លាយ​មួយ​ ។

ការ​បង្ហាញ​តែងតែ​នៅ​លើ​គេ

បង្អួច​ LibreOffice នៅ​កំពូល កំឡុង​ពេល​ការ​បង្ហាញ​ ។ គ្មាន​កម្មវិធី​ណា​នឹង​បង្ហាញ​បង្អួច​របស់​វា ​នៅ​ពី​មុខ​ការ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក​​ទេ​ ។

Multiple Displays

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

Presentation display

Select a display to use for full screen slide show mode.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

note

ការ​កំណត់​នេះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ ហើយ​មិន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ទេ ។


Please support us!