នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​មុខ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ជ្រើស ​​រៀបចំ - ខាង​មុខ​វត្ថុ

លើ​របារ​គូរ បើក​របារ​ឧបករណ៍ រៀបចំ និង ចុច ៖

Icon In Front of Object

ខាង​មុខ​វត្ថុ


ជ្រើស​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់​ទី​ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ​ ។ ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​ និង​​ ជ្រើស​ រៀប​ចំ​ – ពី​មុខ​វត្ថុ​ បន្ទាប់​មក​ចុច​​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

Please support us!