ពេល​វេលា ​(ថេរ​)

បញ្ចូល​​ពេល​វេលា​បច្ចុប្បន្ន ​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​​​ ជា​វាល​ថេរ​ ។ ពេល​វេលា​​​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល​ - ពេលវេលា​ (ថេរ​)


ដើម្បី​កែ​សម្រួលវាល​មួយ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វាល​ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​នៅ​ពី​មុខ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​ក្នុង​វាល​ និង ជ្រើស​កែសម្រួល​ - វាល​​​។​

Please support us!