កាលបរិច្ឆេទ​ (ថេរ)

បញ្ចូល​កាល​បរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ជា​វាល​ថេរ​ ។ កាល​បរិច្ឆេទ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​​ជ្រើស ​បញ្ចូល - វាល​​ - កាល​បរិច្ឆេទ​ (​ថេរ​)


ដើម្បី​កែ​សម្រួលវាល​មួយ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វាល​ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​នៅ​ពី​មុខ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​ក្នុង​វាល​ និង ជ្រើស​កែសម្រួល​ - វាល​​​។​

Please support us!