បន្ទាត់​

បង្ហាញ​ ឬ​ លាក់​​បន្ទាត់​ដែល​នៅ​កំពូល​ និង គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់​តំបន់​ការ​ងារ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើសមើល​ - បន្ទាត់


អ្នក​អាច​ប្រើ​បន្ទាត់​​ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​របស់​​វត្ថុ ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើការ​ ដើម្បី​កំណត់​ការ​​ចូល​បន្ទាត់របស់​កថាខណ្ឌ​ ឬ​ ដើម្បី​អូស​មគ្គុទ្ទេសក៍​​ទៅ​លើ​ទំព័រ​ ។

Please support us!