ទំព័រ

កំណត់​ទិស​ក្រដាស​ រឹម​ទំព័រ​ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ និង​ ជម្រើស​ប្លង់​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


ទ្រង់​​ទ្រាយ​​​ក្រដាស

ទ្រង់ទ្រាយ

ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ ដែល​គាំ​ទ្រ​ដោយ​ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព​​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​​អាច​​បង្កើត​ទំហំ​ទំព័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ដោយ​ជ្រើស អ្នក​ប្រើ​ ​ និង​បញ្ចូល​វិមាត្រ​​​ទំហំ​ក្នុង​ប្រអប់ទទឹង និងកម្ពស់ ។

ទទឹង

បង្ហាញ​ទទឹង​នៃ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ ទ្រង់​ទ្រាយ​  ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយអ្នក​ប្រើ​ បញ្ចូល​តម្លៃ ​សម្រាប់​ទទឹង​របស់​ទំព័រ​ ។

កម្ពស់

បង្ហាញ​កម្ពស់​នៃ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស ដែល​អ្នកបាន​​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ ទ្រង់​ទ្រាយ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយអ្នក​ប្រើ បញ្ចូល​តម្លៃ​ សម្រាប់​កម្ពស់របស់​​ទំព័រ​ ។​

បពា្ឈរ​

ទិស​ក្រដាស​គឺបញ្ឈរ​ ។

ផ្ដេក

ទិស​ទំព័រ​គឺ​ផ្ដេក​ ។

ថាស​​ក្រដាស

ជ្រើស​ប្រភព​ក្រដាស​ សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ​ប្រើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ច្រើន​​ជាង​មួយ​​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​​​​ថាស​ផ្សេងមួយ​ សម្រាប់​ទ្រង់​ទ្រាយ​និមួយ​ៗ ។


មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

រឹម​ទំព័រ

បញ្ជាក់លម្ងិត​ពី​ចម្ងាយ​​រវាង​​គែម​នៃ​ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​​បោះ​ពុម្ព​ និង​ ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ ។

ឆ្វេង

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​រវាង​​គែម​ឆ្វេង​នៃ​ទំព័រ​ និង​ ទិន្នន័យ​ ។ អ្នក​អាច​មើល​លទ្ធ​ផល​ក្នុង​មើល​ជាមុន​ ។

ស្តាំ

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​រវាង​គែម​ខាង​ស្តាំ​នៃ​ទំព័រ​ និង​ ទិន្នន័យ​ ។ អ្នក​អាច​មើល​លទ្ធផល​ក្នុង​មើល​ជាមុន​ ។

កំពូល

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​រវាង​​គែម​កំពូល​នៃ​ទំព័រ​ និង​ ទិន្នន័យ​ ។ អ្នក​អាច​មើល​លទ្ធ​ផល ​ក្នុង​មើល​ជាមុន​ ។​

បាត

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​រវាង​គែម​បាត​នៃ​ទំព័រ​ និង ទិន្នន័យ ។ អ្នក​អាច​មើល​លទ្ធផល​ក្នុង​មើល​ជាមុន​ ។

ទ្រង់ទ្រាយ

បញ្ជាក់​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ សម្រាប់​​លេខ​រៀង​ទំព័រ​ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​វត្ថុ​​សម​​ទៅ​​នឹង​​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ក្រដាស

កាត់​បន្ថយ​មាត្រ​ដ្ឋាន​នៃ​វត្ថុ​ និង​ ទំហំ​នៃ​ពុម្ព​អក្សរ​លើ​ទំព័រ​ ដូច្នេះ ពួក​វា​បោះពុម្ព​លើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Please support us!