ការកំណត់

ដាក់​ការ​កំណត់​ថា​រូបមន្ត​នឹង​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទាំងអស់។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.


ជម្រើស​​បោះពុម្ព

ចំណងជើង

បញ្ជាក់​ថា​តើ​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ក្នុង​លទ្ធផល​បោះពុម្ព​ដែរ​ឬទេ

អត្ថបទ​រូបមន្ត

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​មាតិកា​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​លទ្ធផល​បោះពុម្ព​ដែរ​ឬទេ។

ស៊ុម

អនុវត្ត​ស៊ុម​ស្ដើង​ទៅ​កាន់​ផ្ទៃ​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បោះពុម្ព ។ ចំណង​ជើង និងអត្ថបទ​រូបមន្ត ត្រូវបាន​កំណត់​ចុះ​ដោយ​ស៊ុមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ​ប្រអប់​ធីក​ដែល​ទាក់ទង​សកម្ម ។

ទ្រង់ទ្រាយ​​បោះពុម្ព

ទំហំ​ដើម

បោះពុម្ព​រូបមន្ត​ដោយ​មិន​លៃ​តម្រូវ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​បច្ចុប្បន្ន។ វា​អាច​ប្រើ​បាន​ជាមួយ​ផ្នែក​រូបមន្ត​វែង​របស់​អត្ថបទ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​កាត់​ចេញ។

សម​ទៅ​នឹង​ទំហំ

លៃ​តម្រូវ​រូបមន្ត​តាម​ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​លទ្ធផល​បោះពុម្ព។ ទំហំ​ពិត​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រដាស​ដែល​ប្រើ។

កា​រធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន

ពង្រីក បង្រួម​ទំហំ​រូបមន្ត​បោះពុម្ព​ដោយ​កត្តា​ពង្រីក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។ វាយ​បញ្ចូល​កត្តា​បង្រីក​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ដោយ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជា មាត្រដ្ឋាន ឬ​កំណត់​តម្លៃ​ដោយ​ប្រើ​ប៊ូតុង​សញ្ញា​ព្រួញ។

ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀត

មិន​អើពើ ~ និង ' នៅ​ចុង​បន្ទាត់​

បញ្ជាក់​ថា​សញ្ញា​ដកឃ្លា​ជំនួស​ទាំងនេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុបចេញ បើ​ពួកវា​នៅ​ចុង​បន្ទាត់។ ក្នុង​កំណែ​មុនៗ​របស់ LibreOffice, ការ​បន្ថែម​តួអក្សរ​របៀប​នោះ​នៅ​ចុង​បន្ទាត់ គឺ​ដើម្បី​ការពារ​គែម​ខាងស្ដាំ​រូបមន្ត​កុំឲ្យ​ដាច់​នៅ​ពេល​បោះពុម្ព។

បង្កប់​តែ​និមិត្ត​សញ្ញា​​ដែល​បាន​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ (ទំហំ​ឯកសារ​តូចជាង)

រក្សាទុក​និមិត្ត​សញ្ញា​​ទាំងនោះ​ដោយ​មាន​រូបមន្ត​នីមួយៗ​ដែល​​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​រូបមន្ត​នោះ ។ កំណែ​ចាស់​របស់ LibreOffice និមិត្តសញ្ញា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដោយ​មាន​រូបមន្ត​នីមួយ ។

Please support us!