ក្រឡា​ចត្រង្គ

Defines the grid settings for creating and moving objects.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.


ក្រឡា​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក។ ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​កំណត់​ទីតាំង​ជាក់លាក់​នៃ​វត្ថុ​របស់​អ្នក។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​នៅ​ក្នុង​តួ​បាន​ផង​ដែរ ដោយ​ប្រើ​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់ "ម៉ាញេទិច" ។

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

គុណភាព​បង្ហាញ

ផ្ដេក

បញ្ជាក់​ឯកតា​រង្វាស់​សម្រាប់​គម្លាត​រវាង​ទីតាំង​ក្រឡាចត្រង្គ​នៅ​លើ​អ័ក្ស X ។

បញ្ឈរ

កំណត់​គម្លាត​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ក្នុង​ឯកតា​រង្វាស់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​លើ​អ័ក្ស Y ។

ផ្នែក​រង

ផ្ដេក

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ចំណុច​កណ្ដាល​រវាង​ចំណុច​ក្រឡា​ចត្រង្គ​​នៅ​លើ​អ័ក្ស X ។

បញ្ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ចន្លោះ​​ចំណុច​កណ្ដាល​រវាង​ចំណុច​ក្រឡា​ចត្រង្គ​នៅ​លើ​អ័ក្ស​ Y

ធ្វើ​សមកាលកម្ម​អ័ក្ស

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ស៊ីមេទ្រី ឬ​យ៉ាងណា។ គុណភាព​បង្ហាញ និង​ផ្នែក​រង​សម្រាប់​អ័ក្ស X និង Y គឺ​នៅ​ដូចគ្នា។

ខ្ទាស់

To snap guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

You can also define this setting by using the icon, which is available in the Options bar in a presentation or drawing document.

ទៅ​រឹម​ទំព័រ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

ទស្សន៍ទ្រនិច ឬ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់ ។

នៅក្នុង​ឯកសារ​បង្ហាញ និង គំនូរ អនុគមន៍នេះ​ក៏អាច​ត្រូវបាន​ចូល​ដំណើរការ​ដោយ​រូបតំណាង នៅក្នុង​របារ​ ជម្រើស ។

ទៅ​ស៊ុម​វត្ថុ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

ទស្សន៍​ទ្រនិច ឬ បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់ ។

នៅក្នុង​ឯកសារ​បង្ហាញ ឬ គំនូរ អនុគមន៍​នេះ​ក៏អាចត្រូវបាន​ចូល​ដំណើរ​បាន​ដោយរូបតំណាង នៅក្នុង​របារ ជម្រើស ។

ទៅ​ចំណុច​វត្ថុ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

នេះ​អនុវត្ត​តែ​ក្នុង​ករណី​​ទស្សន៍​ទ្រនិច ឬ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់​ប៉ុណ្ណោះ ។

នៅក្នុង​ឯកសារ​បង្ហាញ ឬ គំនូរ អនុគមន៍នេះ​អាច​ត្រូវបានចូល​ដំណើការ​ដោយប្រើ​រូបតំណាង នៅក្នុងរបារ ជម្រើស ។

ជួរ​ខ្ទាស់

កំណត់​ចម្ងាយ​ឆក់​រវាង​ព្រួញ​កណ្ដុរ និង​វត្ថុ​វណ្ឌវង្ក។ LibreOffice Impress នឹង​ឆក់​ទៅ​ចំណុច​ឆក់​ប្រសិនបើ​ព្រួញ​កណ្ដុរ​នៅ​ជិត​ជាង​ចម្ងាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា ជួរ​ឆក់

Constrain Objects

​ពេល​បង្កើត ឬ ផ្លាស់ទី​វត្ថុ

បញ្ជាក់​ថា​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​បញ្ឈរ ផ្ដេក ឬ​ទ្រេត (45°) នៅ​ពេល​បង្កើត ឬ​ផ្លាស់ទី​វា។ អ្នក​អាច​ធ្វើឲ្យ​ការ​កំណត់​នេះ​អសកម្ម​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​បាន​ដោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ប្ដូរ (Shift) ។

ពង្រីក​គែម

បញ្ជាក់​ថា​ការ៉េ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្អែក​តាម​ផ្នែក​វែង​ជាងគេ​នៃ​ចតុកោណ ពេល​បាន​ចុច​គ្រាប់ចុច​ប្ដូរ (Shift) មុន​ពេល​អ្នក​ប្រលែង​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ។ វា​ក៏​អនុវត្ត​ផង​ដែរ​ចំពោះ​រង្វង់​ពងក្រពើ (រង្វង់​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្អែក​តាម​អង្កត់ផ្ចិត​ដែល​វែង​ជាងគេ​របស់​រង្វង់​ពងក្រពើ)។ ពេល​បាន​ធីក​ប្រអប់ ពង្រីក​គែម ការ៉េ ឬ​រង្វង់​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្អែក​តាម​ផ្នែក ឬ​អង្កត់ផ្ចិត​ដែល​ខ្លី​ជាងគេ។

នៅ​ពេល​បង្វិល

Specifies that graphic objects can only be rotated within the rotation angle that you selected in the When rotating control. If you want to rotate an object outside the defined angle, press the Shift key when rotating. Release the key when the desired rotation angle is reached.

កាត់​បន្ថយ​ចំណុច

កំណត់​មុំ​សម្រាប់​ចំណុច​បន្ថយ។ ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​ពហុកោណ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ថា​វា​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​បន្ថយ​ចំណុច​កែសម្រួល​របស់​ពួកគេ។

Please support us!