ជម្រើស LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


ទូទៅ

កំណត់​ការ​កំណត់​ទូទៅ សម្រាប់​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

ពណ៌​លំនាំ​ដើម

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​សម្រាប់​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ថ្មី។

មើល

កំណត់​ថា​តើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ធាតុ​ណាមួយ​នៃ​បង្អួច​មេ​របស់ LibreOffice Calc ។ អ្នក​អាច​បង្ហាញ ឬ​លាក់​ការ​រំលេច​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​តារាង​បាន។

គណនា

កំណត់​ការ​កំណត់​គណនា​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។ កំណត់​ឥរិយាបថ​នៃ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ជាមួយ សេចក្ដី​​​យោង​ដដែល​ៗ ការ​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ ចំនួន​ខ្ទង់​ទសភាគ និង បើ​ការ​សរសេរ​ជា​អក្សរ​ធំ ឬ អក្សរ​តូច​ត្រូវ​បាន​គិត នៅ​ពេល​ស្វែងរក​ក្នុង​សន្លឹក ។

ពុម្ពអក្សរ

កំណត់​ជម្រើស​វាក្យសម្ពន្ធ​រូបមន្ត​សម្រាប់ LibreOffice Calc ។

បញ្ជី​តម្រៀប

បញ្ជី​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ បញ្ជី​តម្រៀប ។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់ និង​កែសម្រួល​បញ្ជី​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​បាន​ផង​ដែរ។ មានតែ​អត្ថបទ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​បញ្ជី​តម្រៀប មិនមែន​លេខ​ទេ។

ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

ប្រអប់ ផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ជាក់​ជម្រើស​ពី​មុន​សម្រាប់​រំលេច​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​បាន​កត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

មើល

កំណត់​ជម្រើស​ឆបគ្នា​សម្រាប់ LibreOffice Calc ។

ក្រឡា​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក។ ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​កំណត់​ទីតាំង​ជាក់លាក់​នៃ​វត្ថុ​របស់​អ្នក។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​នៅ​ក្នុង​តួ​បាន​ផង​ដែរ ដោយ​ប្រើ​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់ "ម៉ាញេទិច" ។

បោះពុម្ព

កំណត់​ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!