ចំណង​ជើង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បញ្ជាក់​ ការ​កំណត់​សម្រាប់​ចំណង​ជើង​​​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​បន្ថែម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


បន្ថែម​ចំណង​ជើង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​​ពេល​បញ្ចូល

ជ្រើស​ប្រភេទ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​កំណត់​ដាក់​ចំណង​ជើង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​មួយ​ណា​ដែល​មាន ។

ចំណង​ជើង

កំណត់​ជម្រើស​ដែល​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ទៅ​ប្រភេទ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ជម្រើស​ទាំង​នេះ​គឺ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ជម្រើស​ក្នុង​ម៉ឺនុយ បញ្ចូល - ចំណងជើង ដែល​មាន​នៅ​ពេល​វត្ថុ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ ពី​ក្រោម​ការ​កំណត់​គឺ​ជា​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ប្រភេទ​វត្ថុ ជាមួយ​នឹង​ប្រភេទ​លេខ​រៀង ។

ប្រភេទ

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

លេខ​រៀង

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​លេខរៀង​ដែល​បាន​ទាមទារ។

បន្ទាត់​​​ខណ្ឌ​ចែក​

កំណត់​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​បន្ទាប់ពី​លេខ​កម្រិត​ក្បាល ឬ​ជំពូក។

ទីតាំង

កំណត់​ទីតាំង​ចំណងជើង​ដោយ​យោង​តាម​វត្ថុ។

បង់​លេខ​រៀង​ចំណង​ជើង​តាម​ជំពូក

កម្រិត

បញ្ជាក់​កម្រិត​ក្បាល ឬ​ជំពូក​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​លេខរៀង​ចាប់ផ្ដើម។

Separator

កំណត់​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​បន្ទាប់ពី​លេខ​កម្រិត​ក្បាល ឬ​ជំពូក។

ប្រភេទ និង ទ្រង់ទ្រាយ​ស៊ុម

រចនាប័ទ្ម​​តួអក្សរ

Specifies the character style of the caption paragraph.

អនុវត្ត​ស៊ុម និង ស្រមោល

អនុវត្ត​ស៊ុម និង​ស្រមោល​របស់​វត្ថុ​ចំពោះស៊ុម​ចំណងជើង។

Please support us!