មើល

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​និង​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ធាតុ​វីនដូ​ផង​ដែរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​ដែល​យោង​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​នៃ​ព្រំដែន ។

គ្មាន​ជំនួយ​ខណៈ​ពេលផ្លាស់ទី

បង្ហាញ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​ជុំវិញ​ស៊ុម នៅ​ពេល​ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស គ្មាន​បន្ទាត់​ជំនួយ​ខណៈ​ពេល​ផ្លាស់ទី ជម្រើស​ត្រូវ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ពិត​ប្រាកដ​នៃ​វត្ថុ​ដោយ​ប្រើ​តម្លៃ​ជាប់​ពូជ ។

បង្ហាញ

កំណត់​តើ​ធាតុ​ឯកសារ​មួយ​ណា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

អ្នក​អាច​ពិនិត្យមើល​ការ​បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​តាម​រយៈ​រូបតំណាង រូបភាព បើក/បិទ ។ ប្រសិនបើ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បើក, រូបតំណាង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​របារ ឧបករណ៍

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


តារាង

បង្ហាញ​​តារាង​ដែល​មាន​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​​ព្រំដែន​តារាង ​​ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​​លើ​តារាង​ណាមួយ​ និង ជ្រើស ព្រំដែន​តារាង ឬ ជ្រើស​ តារាង - ព្រំដែន​តារាង ក្នុង​ឯកសារ Writer ។

គំនូរ និង វត្ថុ​បញ្ជា

បង្ហាញ​គំនូរ និង វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​មាន​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

មតិយោបល់

បង្ហាញ​មតិយោបល់ ។ ចុច​មតិយោបល់​ដើម្បី​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។ ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៅ​ក្នុងកម្មវិធី​រុករក ដើម្បីកំណត់ទីតាំង ឬ​លុបមតិយោបល់ ។ ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​មតិយោបល់ ដើម្បី​លុប​មតិយោបល់នេះ​ ឬ​មតិយោបល់ទាំងអស់ ឬ​មតិយោបល់​ទាំងអស់​នៃ​អ្នកនិពន្ធ នេះ ។

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

If you have inserted text using the Hidden Paragraph field, specifies whether to display the hidden paragraph. This option has the same function as the menu commands available in open text documents.

ទិដ្ឋភាព

បញ្ជាក់​​ថា​តើ​របារ​រមូរ និង បន្ទាត់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ឬ​ទេ ។

បន្ទាត់​ផ្ដេក

បង្ហាញ​បន្ទាត់​ផ្ដេក ។ ជ្រើស​ឯកតា​រង្វាស់​ដែល​ចង់​បាន​ពី​បញ្ជី​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។

បន្ទាត់​បញ្ឈរ

បង្ហាញ​បន្ទាត់​បញ្ឈរ ។ ជ្រើស​ឯកតា​រង្វាស់​ដែល​ចង់​បាន​ពី​បញ្ជី​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។

រមូរ​រាប​ស្មើ

ធ្វើ​ឲ្យ​មុខងារ​រមូរ​ទំព័រ​រាប​ស្មើ​សកម្ម ។ ល្បឿន​រមូរ​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការ​បង្ហាញ​ផ្ទៃ និង ជម្រៅ​ពណ៌ ។

តម្រឹម​ស្តាំ

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

តម្រឹម​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ជាមួយ​ស៊ុម​ខាង​ស្តាំ ។

ការ​កំណត់ (សម្រាប់​តែ​ឯកសារ HTML)

Measurement unit

បញ្ជាក់ឯកតា សម្រាប់​ឯកសារ HTML ។

Please support us!