ជម្រើស LibreOffice Writer

ការ​កំណត់​ទាំង​នេះ​កំណត់​វិធី​ដោះស្រាយ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង LibreOffice ។ វា​ក៏​អាច​ធ្វើ​បាន​ផង​ដែរ ដើម្បី​កំណត់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ​បច្ចុប្បន្ន ។ ការ​កំណត់​សកល​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


ទូទៅ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​ទូទៅ​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ។

មើល

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​និង​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ធាតុ​វីនដូ​ផង​ដែរ ។

ជំនួយ​ទ្រង់ទ្រាយ

នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ និង HTML របស់ LibreOffice កំណត់​ការ​បង្ហាញ​សម្រាប់​តួអក្សរ​ជាក់លាក់ និង​សម្រាប់​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់។

ក្រឡា​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក។ ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​កំណត់​ទីតាំង​ជាក់លាក់​នៃ​វត្ថុ​របស់​អ្នក។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​នៅ​ក្នុង​តួ​បាន​ផង​ដែរ ដោយ​ប្រើ​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់ "ម៉ាញេទិច" ។

ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន (លោក​ខាង​លិច)

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់ សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន ។

ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន (អាស៊ី)

បញ្ជាក់​កា​រកំណត់​សម្រាប់​ពុម្ពអក្សរ​អាស៊ីន​មូលដ្ឋាន​ ប្រសិនបើ​ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​នៅ​ក្រោម - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា ។

ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន (CTL)

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ពុម្ពអក្សរ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ភាសាប្លង់អត្ថបទស្មុគស្មាញ ប្រសិនបើ​​ការ​គាំទ្រ​របស់ពួកវា​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​នៅ​ក្រោម - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា

បោះពុម្ព

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​បោះពុម្ព​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ឬ HTML ។

តារាង

កំណត់​គុណ​លក្ខណៈ​តារាង​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

កំណត់​រូបរាង​នៃ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

ភាព​ឆប​គ្នា

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​ឆបគ្នា​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ។ ជម្រើស​នេះ​ជួយ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ LibreOffice នៅ​ពេល​នាំចូល​ឯកសារ Microsoft Word ។

ចំណង​ជើង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បញ្ជាក់​ ការ​កំណត់​សម្រាប់​ចំណង​ជើង​​​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​បន្ថែម ។

Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

Please support us!