ភាព​ឆប​គ្នា HTML

ដាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ទំព័រ HTML ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Options HTML Dialog Image

ទំហំ​​ពុម្ព​អក្សរ

Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags.

នាំ​ចូល

កំណត់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​នាំ​ចូល​ឯកសារ HTML ។

ប្រើ​មូលដ្ឋាន 'English (USA)' សម្រាប់​លេខ

ពេល​នាំ​ចូល​លេខ​ពី​ទំព័រ HTML សញ្ញា​បំបែក​ទសភាគ និង​សញ្ញា​បំបែក​ខ្ទង់​ពាន់​ខុស​គ្នា​តាម​រយៈ​ទំព័រ HTML ។ ក្ដារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​គ្មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​មូលដ្ឋាន​ទេ ។ ឧទាហរណ៍ តួ​អក្សរ "1.000" បាន​ចម្លង​ពី​ទំព័រ​តំបន់​បណ្ដាញ​អាល្លឺម៉ង់ ដែល​មាន​ន័យ​ថា "មួយ​ពាន់" ពី​ព្រោះ​សញ្ញា​ចុច​គឺ​ជា​សញ្ញា​បំបែក​ខ្ទង់​ពាន់​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​អាល្លឺម៉ង់ ។ បើ​ចម្លង​ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​អង់គ្លេស តួ​អក្សរ​ដូច​គ្នា​តំណាង​ឲ្យ​លេខ ១ ដូច​នៅ​ក្នុង "មួយ ចុច សូន្យ សូន្យ សូន្យ" ។

If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Languages and Locales - General - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale.

នាំ​​ចូល​​​ស្លាក HTML ដែល​​មិន​​ស្គាល់​​​​​​ជា​វាល​

ធីក​ប្រអប់​នេះ បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ tags ដែល​មិន​បាន​ស្គាល់​ដោយ LibreOffice ត្រូវ​បាន​នាំចូល​ជា​វាល។ សម្រាប់​ស្លាក​បើក វាល HTML_ON នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជាមួយ​តម្លៃ​នៃ​ឈ្មោះ​ស្លាក។ សម្រាប់​ស្លាក​បិទ វាល HTML_OFF នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត។ វាល​ទាំងនេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅជា​ស្លាក​នៅ​ក្នុង HTML នាំចេញ។

មិន​អើពើ​ការ​កំណត់​ពុម្ព​អក្សរ

ធីក​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​មិន​អើពើ​ការ​កំណត់​ពុម្ពអក្សរ​ទាំងអស់​នៅ​ពេល​នាំចូល។ ពុម្ពអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ HTML នឹង​ជា​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។

LibreOffice មូលដ្ឋាន

ធីក​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​សេចក្ដី​ណែនាំ​មូលដ្ឋាន​របស់ LibreOffice ពេល​នាំចេញ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ។

អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជម្រើស​នេះ​សកម្ម មុន​ពេល​អ្នក​បង្កើត​ស្គ្រីប LibreOffice Basic ព្រោះ​ថា​បើ​ពុំ​នោះ​សោត​ទេ វា​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទេ ។ ស្គ្រីប LibreOffice Basic ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្បាល​នៃ​ឯកសារ HTML ។ នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​បង្កើត​ម៉ាក្រូ​ក្នុង LibreOffice Basic IDE វា​នឹង​លេចឡើង​ក្នុង​អត្ថបទ​ប្រភព​នៃ​ឯកសារ HTML ក្នុង​ក្បាល ។

បង្ហាញ​ព្រមាន

បើ​ធីក​វាល​នេះ ពេល​នាំចេញ​ទៅកាន់ HTML សារ​ព្រមាន​បង្ហាញ​ថា​ម៉ាក្រូ LibreOffice Basic នឹង​ត្រូវ​បាន​បាត់។

ប្លង់​បោះពុម្ព

If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. It can be read by LibreOffice, Mozilla Firefox, and MS Internet Explorer.

note

តម្រង HTML គាំទ្រ CSS2 (Cascading Style Sheets កម្រិត 2) សម្រាប់​បោះពុម្ព​ឯកសារ ។ សមត្ថភាព​ទាំង​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​តែ​ប្រសិន​បើ ការ​នាំ​ចេញ​ប្លង់​បោះពុម្ព ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម ។


Copy local images to Internet

ធីក​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​ផ្ទុក​រូបភាព​ដែល​បាន​​បង្កប់​ឡើង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៅកាន់​ម៉ាស៊ីន​មេ​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​ប្រើ FTP ។ ប្រើ​ប្រអប់ រក្សាទុក​ជា ដើម្បី​រក្សាទុក​ឯកសារ និង​បញ្ចូល FTP URL ពេញលេញ​ជា​ឈ្មោះ​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​អ៊ីនធឺណិត។

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!