ចូលដំណើរការ

កំណត់​ជម្រើស​ដែល​ធ្វើ​កម្មវិធី LibreOffice អាច​ចូល​ដំណើរ​ការ​បាន​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ដោយ​កាត់​បន្ថយ​ការមើល កំណត់​ការ​ស្ទាត់​ជំនាញ​ឬ​ភាព​គ្មាន​សមត្ថភាព​ផ្សេង​ទៀត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


ភាព​អាច​ចូល​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​ LibreOffice

Options Accessibility Dialog Image

ជម្រើស​​ផ្សេងៗ

កំណត់​ជម្រើស​ភាព​អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន ។

ប្រើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជម្រើស​អត្ថបទ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​បាន​តែ​អាន

បង្ហាញ​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​តែឯកសារ​បាន​តែ​អាន​ប៉ុណ្ណោះ ។

Allow animated images

មើល​ក្រាហ្វិក​មាន​ចលនា​ជា​មុន​ដូចជា​រូបភាព GIF នៅ​ក្នុង LibreOffice ។

អនុញ្ញាត​​អត្ថបទ​​ដែល​មាន​ចលនា

មើល​អត្ថបទ​មាន​ចលនា​ជា​មុន ដូច​ជា​អត្ថបទ​ភ្លឹបភ្លែត និង អត្ថបទ​រមូរ នៅ​ក្នុង LibreOffice ។

ជម្រើស សម្រាប់​រូបរាង​កម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់

កម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់​គឺ​ជា​ការ​កំណត់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ ដែល​ប្តូរ​ពណ៌​ចម្រុះ​ប្រព័ន្ធ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​អាន​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង ។ អ្នក​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​របៀប​ដែល LibreOffice ប្រើ​ការ​កំណត់​កម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ ។

ស៊ុម និង ស្រមោល​ក្រឡា​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​ពណ៌​អត្ថបទ នៅ​ពេល​របៀប​កម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់​សកម្ម ។ នោះ​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​អើពើ ។

រកឃើញ​ស្វ័យប្រវត្តិ នូវ​របៀប​កម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ

ប្តូរ LibreOffice ទៅ​ក្នុង​របៀប​កម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់ នៅ​ពេល​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ប្រព័ន្ធ ខ្មៅ​ខ្លាំង ។

ប្រើ​ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់​បង្ហាញ​អេក្រង់

បង្ហាញ​ពុម្ព​អក្សរ​ក្នុង LibreOffice ដោយ​ប្រើ​ការ​កំណត់​ពណ៌​ប្រព័ន្ធ ។ ជម្រើស​នេះ​ជះ​ឥទ្ធិពល​ចំពោះ​តែ​ការ​បង្ហាញ​លើ​អេក្រង់​ប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រើ​ពណ៌​ប្រព័ន្ធ សម្រាប់​​ការ​​មើល​ទំព័រ​ជា​​​មុន

អនុវត្ត​ការ​កំណត់​កម្រិត​ពណ៌​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​មើល​ទំព័រ​ជា​មុន ។

Please support us!