ជម្រើស​បោះពុម្ព

បញ្ជាក់​ជម្រើស​ការ​កំណត់​បោះពុម្ព ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Print.


ការ​បោះពុម្ព​លឿន​ជាមួយ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​កាត់​បន្ថយ

កាត់​បន្ថយ​ទិន្នន័យ​បោះពុម្ព

អ្នក​អាច​បន្ថយ​ចំនួន​ទិន្នន័យ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ផ្ញើ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។ ការ​បន្ថយ​ទិន្នន័យ​បោះពុម្ព​នឹង​បង្កើន​ល្បឿន​បោះពុម្ព ព្រោះ​ឯកសារ​បោះពុម្ព​មាន​ទំហំ​តូច​ជាង ។ នោះ​ធ្វើ​ឲ្យ​បោះពុម្ព​ងាយស្រួល​ជាង សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ដែល​មាន​អង្គ​ចងចាំ​តូច​ជាង ។ ការ​បន្ថយ​ទិន្នន័យ​បោះពុម្ព​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​គុណភាព​បោះពុម្ព​ទាប​ជាង​តិច​តួច ។

រ​កំណត់​សម្រាប់

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

កាត់​បន្ថយ​ភាព​ថ្លា

បើ​អ្នក​សម្គាល់​វាល​​នេះ វត្ថុ​ថ្លា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ដូច​ធម្មតា វត្ថុ​មិន​ថ្លា អាស្រ័យ​លើ​ជម្រើស​របស់​អ្នក​ក្នុង​ប៊ូតុង​ជម្រើស​ពីរ​ខាង​ក្រោម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ភាព​ថ្លា​មិន​អាច​ជា​ផលិត​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​បាន​ទេ ។ ផ្ទៃ​ឯកសារ​ដែល​ភាព​ថ្លា​នឹង​ត្រូវ​បាន​មើល​ឃើញ ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​គណនា​ជា​រូបភាព​ជានិច្ច ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំហំ​រូបភាព និង គុណភាព​បង្ហាញ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ទិន្នន័យ​ចំនួន​ធំ​អាច​នឹង​បង្ហាញ ។


ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បញ្ជាក់​ថា​ភាព​ថ្លា​គឺ​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​គម្រប​ផ្ទៃ​ថ្លា​តិច​ជាង​មួយ​ភាគ​បួន​នៃ​ទំព័រ​ទាំងមូល​ប៉ុណ្ណោះ។

មិន​ថ្លា

ជាមួយ​ជម្រើស​ភាព​ថ្លា​នេះ​មិន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ទេ។

កាត់​បន្ថយ​រូបភាព

បញ្ជាក់​ថា​រូបភាព​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ដោយ​បន្ថយ​គុណភាព។ គុណភាព​បង្ហាញ​គឺ​បានតែ​បន្ថយ​ប៉ុណ្ណោះ មិន​អាច​បង្កើន​បាន​ទេ។

គុណភាព​បោះពុម្ព​ខ្ពស់​/​ធម្មតា

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

គុណភាព​បង្ហាញ

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

រួម​បញ្ចូល​វត្ថុ​ថ្លា

បើ​បាន​ធីក​វាល​នេះ ការ​បន្ថយ​គុណភាព​បោះពុម្ព​សម្រាប់​រូបភាព​ក៏​​នឹង​អនុវត្ត​ផង​ដែរ​ចំពោះ​ផ្ទៃ​ថ្លា​របស់​វត្ថុ។

Reduce gradient

បើ​បាន​ធីក​វាល​នេះ ជម្រាល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ដោយ​បន្ថយ​គុណភាព។

ឆ្នូត​ជម្រាល

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

ពណ៌​មធ្យម

បញ្ជាក់​ថា​ជម្រាល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​តែ​នៅ​ក្នុង​ពណ៌​មធ្យម​ទោល​ប៉ុណ្ណោះ។

បម្លែង​ពណ៌​ទៅ​ជា​មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ

បញ្ជាក់​ថា​ពណ៌​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​តែ​ជា​មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ​ប៉ុណ្ណោះ។

ព្រមាន​ពី​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព

កំណត់​ការ​ព្រមាន​លេចឡើង​មុន​ពេល​ចាប់ផ្ដើម​បោះពុម្ព។

ទំហំ​​​ក្រដាស

ធីក​ប្រអប់​នេះ បើ​ទំហំ​ក្រដាស​ជាក់លាក់​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ព​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន។ បើ​ទំហំ​ក្រដាស​ដែល​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ដោយ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​បច្ចុប្បន្ន​ទេ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​សារ​កំហុស​មួយ។

ទិស​ក្រដាស

ធីក​ប្រអប់​នេះ​បើ​អ្នក​ត្រូវការ​ទិស​ក្រដាស​ជាក់លាក់​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ព​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន។ បើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រដាស​ដែល​បាន​ប្រើ​ដោយ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​មិន​មាន​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ទេ សារ​កំហុស​មួយ​នឹង​លេចឡើង។

ថ្លា

ធីក​ប្រអប់​នេះ បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ការ​ព្រមាន​ជានិច្ច ពេល​មាន​វត្ថុ​ថ្លា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។ បើ​អ្នក​បោះពុម្ព​ឯកសារ​ដូចនោះ វា​នឹង​មាន​ប្រអប់​លេចឡើង​មួយ​​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ថា​តើ​ភាព​ថ្លា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ដែរ​ឬទេ។

Please support us!