ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - User Data.


ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​ពុម្ព និង អ្នក​ជំនួយ​ការ​ក្នុង LibreOffice ។ ឧទាហរណ៍ វាល​​ទិន្នន័យ "នាម​ខ្លួន" និង "នាម​ត្រកូល" ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ជា​អ្នក​និពន្ធ​នៃ​ឯកសារ​ថ្មី ។ អ្នក​អាច​ឃើញ​វា​នៅ​ក្រោម ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ ។

ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ថត​ខាង​ក្នុង​មួយ ដូច្នេះ​វា​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​អ្នក​ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ ។ បើ​មាន​កំហុស​ការ​វាយ កម្មវិធី​អាច​ប្រើ​ទិន្នន័យ​នេះ​ដើម្បី​ផ្តល់​យោបល់​ការ​ជំនួស ។ ចំណាំ​ថា ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​ទិន្នន័យ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​តែ​បន្ទាប់​ពី​ចាប់ផ្តើម LibreOffice ឡើង​វិញ​ប៉ុណ្ណោះ ។

User data is also used when commenting and in tracking changes mode, to identify comments/edits author; and to mark last edit position in document, so that when author opens the document later, it opens at the last edit position.

ទីតាំង​ទស្សន៍ទ្រនិច

ជាទូទៅ ឯកសារទាំងអស់​បើកដោយ​ទស្សន៍ទ្រនិច នៅពេល​ចាប់ផ្ដើម​នៃ​ឯកសារ ។

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

អាសយដ្ឋាន

ប្រើ​វាល​ អាសយដ្ឋាន ដើម្បី​បញ្ចូល និង កែ​សម្រួល​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

ក្រុមហ៊ុន

Type the name of your company in this field.

នាម​ខ្លួន

Type your first name.

នាម​ត្រកូល

Type your last name.

អាទិ​សង្កេត

Type your initials.

ផ្លូវ

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

ទីក្រុង

Type the city where you live.

Country

Type your country.

រដ្ឋ

Type your state.

ចំណងជើង

Type your title in this field.

ទីតាំង

Type your position in the company in this field.

ទូរស័ព្ទ (ផ្ទះ)

Type your private telephone number in this field.

ទូរស័ព្ទ (កន្លែង​ធ្វើការ)

Type your work number in this field.

ទូរសារ

Type your fax number in this field.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Cryptography

Set the preferred public key for OpenPGP encryption and digital signature. These preferred keys will be pre-selected in key selection dialog every time you sign or encrypt a document, so you don't have to select it yourself when signing with one specific key frequently.

OpenPGP signing key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for signing ODF documents.

OpenPGP encryption key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for encrypting ODF documents.

When encrypting documents, always encrypt to self

Mark this checkbox to also encrypt the file with your public key, so you can open the document with your private key.

warning

Keep this option selected, if you ever want to be able to decrypt documents you've encrypted for other people.


Please support us!