ការ​គាំ​ទ្រ​វេទិកា​ ​Java

LibreOffice គាំទ្រ​វេទិកា Java ដើម្បី​រត់​កម្មវិធី និង​សមាសភាគ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ស្ថាបត្យកម្ម JavaBeans ។

ដើម្បី​ឲ្យ LibreOffice គាំទ្រ​​វេទិកា​ Java អ្នក​ត្រូវ​តែ​ដំឡើង​កម្មវិធី Java 2 Runtime Environment ។ នៅពេល​អ្នក​បាន​ដំឡើង LibreOffice អ្នក​ទទួលបាន​ជម្រើស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ដំឡើង​ឯកសារ​ទាំង​នេះ ប្រសិនបើ​ពួកវា​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​ឡើយ​ទេ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ដំឡើង​ឯកសារ​ទាំង​នេះ​ឥឡូវ ប្រសិនបើ​ត្រូវការ ។

ចាំបាច់​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​គាំទ្រ​វេទិកា Java សកម្ម ក្រោម LibreOffice ដើម្បី​រត់​កម្មវិធី Java ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

មុន​នឹង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​បញ្ជា JDBC បាន, អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​បន្ថែម​ផ្លូវ​ថ្នាក់​របស់​វា។ ជ្រើស - LibreOffice - កម្រិតខ្ពស់ រួច​ចុច​ប៊ូតុង​ផ្លូវ​ថ្នាក់។ បន្ទាប់ពី​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ផ្លូវ​រួចហើយ ចាប់ផ្ដើម LibreOffice ឡើងវិញ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​កែប្រែ​របស់​អ្នក​នៅ - LibreOffice - កម្រិត​ខ្ពស់ ទំព័រ​ផ្ទាំង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ទោះបីជា Java Virtual Machine (JVM, ជា​ម៉ាស៊ីន​និម្មិត​សម្រាប់​កម្មវិធី Java ) បាន​ចាប់ផ្ដើម​រួចហើយ​ក៏ដោយ។ បន្ទាប់ពី​កែ​ទៅកាន់ ClassPath អ្នក​ត្រូវតែ​ចាប់ផ្ដើម LibreOffice ឡើងវិញ។ ដូចគ្នា​ដែរ​សម្រាប់​ការ​កែប្រែ​នៅ​ក្រោម - អ៊ីនធឺណិត - ប្រូកស៊ី ។ មានតែ​ប្រអប់​ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ "Http Proxy" និង "Ftp Proxy" ដែល​ច្រក​របស់​វា​មិន​ទាមទារ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡើងវិញ ពួកគេ​នឹង​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច យល់ព្រម


Please support us!