របារ​រចនា​សំណុំ​បែបបទ

របារ​ឧបករណ៍​រចនា​សំណុំ​បែបបទ នឹង​ក្លាយ​ជា​អាច​មើល​ឃើញ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ជ្រើស​វត្ថុ​សំណុំ​បែបបទ​មួយ នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​របៀប​រចនា ។

ជ្រើស

Icon

រូបតំណាង​នេះ​ប្តូរ​ព្រួញ​កណ្តុរ​ទៅ​របៀប​ជ្រើស​ ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​នេះ​អសកម្ម​ ។ របៀប​ជ្រើស​ត្រូវ​បានប្រើ​​ដើម្បីជ្រើស​វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន ។

បិទ​/​បើក​ របៀប​រចនា

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​​

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

វត្ថុ​បញ្ជា

លក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំ​បែប​បទ​​

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

សំណុំ​បែបបទ

កម្មវិធី​រុករក​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​ XForms បច្ចុប្បន្ន ។

កម្មវិធី​រុក​រក​សំណុំ​បែប​បទ​

បើក​ កម្មវិធី​រុករក​សំណុំ​បែប​បទ​ ។ កម្មវិធី​រុករក​សំណុំ​បែប​បទ​​ បង្ហាញ​សំណុំ​បែប​បទ​ទាំង​អស់​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ជាមួយ​នឹង​វត្ថុ​បញ្ជា​នីមួយៗ​របស់​ពួក​វា​ ។

Icon Form Navigator

កម្មវិធី​រុករក​សំណុំ​បែបបទ

បន្ថែម​វាល

បើក​បង្អួច​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដើម្បី​បន្ថែម​ទៅ​សំណុំ​បែបបទ ឬ​របាយការណ៍ ។

Icon Add Field

បន្ថែម​​វាល​

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

លំដាប់​សកម្ម

​បើក​ក្នុង​របៀប​រចនា​​

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

បើក​ក្នុង​របៀប​រចនា

ផ្តោត​អារម្មណ៍​លើ​វត្ថុ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

ទីតាំង​ និង ទំហំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ ផ្លាស់​ទី បង្វិល ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទេរ​នូវ​ វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

Icon Position and Size

ទីតាំង​ និង​ទំហំ

​ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា​​

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

Icon Bring to Front

នាំ​មក​មុខ

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

Icon Send to Back

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

ដាក់​ជា​ក្រុម​

ដាក់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ក្រុម​ ដូច្នេះ​ពួក​វា​អាច​​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ទី​ជា​វត្ថុ​តែ​មួយ​ ។

Icon Group

ដាក់​ជា​ក្រុម

បំបែក​ក្រុម​

​បំបែក​​ក្រុម​ដែល​បានជ្រើស​ទៅ​ជា​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។

Icon Ungroup

បំបែក​ក្រុម

ចូល​ក្នុង​​ក្រុម

បើក​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។ ប្រសិន​បើ​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​​​មាន​ក្រុម​​ក្នុងក្រុម​​ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​​នៅ​លើ​ក្រុម​រង​នីមួយៗ​ ។​

Icon Enter Group

ចូល​ក្រុម

ចេញ​ពី​ក្រុម​

ចេញ​ពី​ក្រុម​ ដូច្នេះ​អ្នក​មិន​​អាច​កែ​សម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ក្នុង​ក្រុម​បាន​​ទៀត​ទេ​ ។

Icon Exit Group

ចេញ​ពី​ក្រុម

​តម្រឹម

កែប្រែ​ការ​កម្រឹម​របស់​វត្ថុ​​ដែល​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង

​តម្រឹម

បង្ហាញ​ក្រឡាចត្រង្គ

Specifies whether to display the grid.

រូបតំណាង

បង្ហាញ​​ក្រឡា​ចត្រង្គ

ខ្ទាស់​ទៅ​ក្រឡាចត្រង្គ

បញ្ជាក់​​ថា អ្នក​អាច​ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​តែ​រវាង​ចំណុច​ក្រឡា​ចត្រង្គ​ប៉ុណ្ណោះ ។

រូបតំណាង

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ក្រឡា​​ចត្រង្គ

បន្ទាត់​ជំនួយ​នៅ​ពេល​ផ្លាស់ទី

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

បន្ទាត់​ជំនួយ​ខណៈ​ផ្លាស់ទី

Please support us!