របារ​រុករក​សំណុំ​បែបបទ

របារ​ រុករក​សំណុំ​បែបបទ មាន​រូបតំណាង​ដើម្បី​កែសម្រួល​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ឬ​ដើម្បី​ត្រួតត្រា​ទិដ្ឋភាព​តារាង ។ របារ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​នៃ​ឯកសារដែល​មាន​វាល​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ របារ​រុករក​សំណុំ​បែបបទ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ក្នុង​​កំណត់ត្រា​​ ព្រម​ទាំង​​ដើម្បី​បញ្ចូល​ និង លុប​កំណត់ត្រា​ ។ បើ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​មួយ​ ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ត្រូ​វបាន​ផ្ទេរ​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។​ របារ រុករក​សំណុំ​បែបបទ​ ក៏​មាន​អនុគមន៍​តម្រៀប​ ត្រង​ និង​ ​ស្វែងរក​ផង​ដែរ ​សម្រាប់​​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​អាច​ប្រើ​រូបតំណាង​របារ​រុករក​នៅ​លើ​របារ វត្ថុ​បញ្ជា​ច្រើន​ទៀត ដើម្បី​បន្ថែម​របារ​រុករក​ទៅ​សំណុំ​បែបបទ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


អ្នក​អាច​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទិដ្ឋ​ភាព​របស់​ទិន្នន័យ​ដោយ​​អនុគមន៍​​តម្រៀប​ និង ត្រង​ ។ តារាង​​ដើម​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។

លំដាប់​តម្រៀប​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ ​តម្រង​ ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជាមួយ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​តម្រង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ នោះ​រូប​តំណាងអនុវត្តតម្រង​នៅ​លើ​របាររុក​​រកត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​ ។ លក្ខណៈ​ពិសេស​តម្រៀប​ និង​ តម្រង​ ក្នុង​ឯកសារ​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ផង​ដែរ​ក្នុង​ប្រអប់លក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំ​បែបបទ ។ (ជ្រើសលក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំ​បែប​បទ​ - ទិន្នន័យ-លក្ខណសម្បត្តិតម្រៀបនិងតម្រង)

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិនបើ​​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ SQL មួយ គឺ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​ (មើលលក្ខណសម្បត្តិ​​សំណុំ​​បែប​បទ​ - ផ្ទាំង ទិន្នន័យ - ប្រភព​​ទិន្នន័យ​) នោះ​អនុគមន៍​​ត្រង និង តម្រៀប​អាច​ប្រើ​បាន តែពេល​ដែល​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ SQL យោង​​ទៅតែ​តារាង​មួយ​ និង មិន​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ក្នុង​របៀប​ native SQL ។


កំណត់​ត្រា​ពិត​ប្រាកដ​

​បង្ហាញ​ចំនួន​កំណត់​ត្រា​បច្ចុ​ប្បន្ន​ ។ បញ្ចូល​​លេខ​​ទៅ​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​ដែល​ទាក់​ទង​។

កំណត់​ត្រា​ដំបូង

រូបតំណាង

នាំអ្នក​ទៅ​កំណត់​ត្រា​ដំបូង​ ។

កំណត់​ត្រា​មុន

រូបតំណាង

នាំ​អ្នក​ទៅ​កំណត់​ត្រា​មុន​ ។

កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់

រូបតំណាង

នាំ​អ្នក​ទៅ​កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់​ ។

កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ

រូបតំណាង

នាំ​អ្នក​ទៅ​កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ​ ។

រក្សាទុក​កំណត់ត្រា

រូបតំណាង

រក្សា​ទុក​ការ​បញ្ចូល​ទិន្ន​ន័យ​ថ្មី​ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

មិន​ធ្វើ​វិញ ៖ ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ

រូបតំណាង

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ ។​

កំណត់​ត្រា​ថ្មី

រូបតំណាង

បង្កើត​កំណត់​ត្រា​ថ្មី​មួយ​ ។

លុប​កំណត់​ត្រា

រូបតំណាង

​លុប​កំណត់​ត្រា​មួយ​ ។ សំណួរ​មួយ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បាន​អះអាង មុន​ពេល​លុប ។

ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​​

ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​នូវ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ ។ ក្នុង​បរិស្ថាន​អ្នក​ប្រើ​ច្រើន​នាក់ ការ​ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​នូវ​ទិន្នន័យ​​​ បញ្ជាក់ថា​វា​នៅ​​តែ​ថ្មី ។

រូបតំណាង

ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់

ស្វែង​រក​កំណត់ត្រា​

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

រក​កំណត់​ត្រា

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​កើន

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

Icon Sort Ascending

តម្រៀប​​​តាម​​លំដាប់​ឡើង

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ចុះ

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

Icon Sort Descending

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ត្រង​កំណត់ត្រា ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​មាតិកា​នៃ​វាល​ទិន្នន័យ​ដែលបាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

តម្រង​​ផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​​

ចាប់​ផ្តើម​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដើម្បី​ត្រង​ទិន្នន័យ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ ។​

រូបតំណាង

តម្រងផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ

​តម្រៀប

បញ្ជាក់លម្អិត​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប​សម្រាប់​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ។

Sort Order Icon

លំដាប់​តម្រៀប

កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

បោះបង់​ការ​កំណត់​តម្រង​ និង​ បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​ទាំង​អស់​ក្នុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Icon

កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

ប្រភព​ទិន្នន័យ​ជា​តារាង​

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

រូបតំណាង

ប្រភព​ទិន្នន័យ​ជា​តារាង​

អនុវត្ត​តម្រង

ប្តូរ​រវាង​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បាន​ត្រង​ និង មិន​បាន​ត្រង​របស់​តារាង​ ។​

Icon

អនុវត្ត​តម្រង

Please support us!