របារ​តារាង

របារ តារាង មាន​អនុគមន៍​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ នៅ​ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​តារាង ។ វា​បង្ហាញ​ឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​តារាង ។

តារាង

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

Icon Insert Table

Insert Table

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​នេះ​ដើម្បី​បើក​របារឧបករណ៍​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ស៊ុម ។

Icon Line style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ពណ៌​ស៊ុម​

ចុច​​រូបតំណាង ពណ៌​បន្ទាត់​ (នៃ​ស៊ុម) ដើម្បីបើក​របារ​ឧបករណ៍ ពណ៌​ស៊ុម ដែល​អាច​​ឲ្យ​អ្នក​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ស៊ុម​​នៃ​វត្ថុ​មួយ ។

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់ (នៃ​​ស៊ុម)

ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

Icon Borders

ស៊ុម

​ រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ​​/​​បំពេញ

ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ការ​បំពេញ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​អនុគមន៍​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ជួរដេក និង​ជួរ​ឈរ​​ប្រសើរ​បំផុត ​នៅ​ក្នុង​តារាង ។

Icon Optimize Size

Optimize Size

កំពូល

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅ​គែម​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

កណ្ដាល (បញ្ឈរ)

កណ្ដាល​មាតិកា​ក្រឡា​ចន្លោះ​បាត និង​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

បាត

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅគែមបាត​របស់ក្រឡា ។

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង​នៅ​ពី​ក្រោម​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើសតារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ដេក) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ វិធីសាស្ត្រ​ទី​ពីរ​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ដែល​មាន​កំពស់​ដូច​គ្នា​ទៅ​និង​ជួរ​ដេក​ដើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង បន្ទាប់​ពី​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ជួរ​ឈ​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើស តារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ឈរ) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ច្រើន​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ ប្រសិន​បើរ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​បន្ទាប់ ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នឹង​មាន​ទទឹង​ដូច​និង​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

​លុប​ជួរ​ដេក

លុប​ជួរដេក​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Icon Delete Rows

Delete Rows

លុប​ជួរ​ឈរ

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

លក្ខណសម្បត្តិ​តារាង

បញ្ជាក់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ពុម្ពអក្សរ បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ ស៊ុម និង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ។

Please support us!