​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​​អត្ថបទ​

Click the arrow next to the Font Color icon to activate a toolbar from which you can choose from a range of colors.

Icon Font Color

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

Icon Fill Style

​​ខាង​ក្រោម​នេះ​ អនុវត្ត​តែ​ទៅ​លើ​ LibreOffice Writer ៖ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង​​មួយ​ភ្លែត ​ខណៈ​ពេល​គ្មានអត្ថបទ​ត្រូវ​បានជ្រើស​ នោះ​​ព្រួញ​កណ្តុរ​​ផ្លាស់ប្តូរ​រូបរាង​របស់​វា​ និង ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​រូប​កំប៉ុង​ទឹក​ថ្នាំ​ ។ ប្រើ​និមិត្ត​សញ្ញា​កំប៉ុង​ទឹក​ថ្នាំ​​នេះ​​ ដោយ​​​ចុច​គ្រាប់​ចុច​កណ្តុរ​ ដើម្បីអូស​កាត់​ផ្ទៃ​អត្ថបទ​ ។ ផ្ទៃ​អត្ថបទ​នេះ​យក​ពណ៌​ដែល​បានជ្រើស​ ។ មុខងារ​នៅតែ​សកម្ម​ ដរាបណា​រូប​តំណាង​ត្រូវ​បាន​ចុច​ ឬ រហូត​ដល់​អ្នក​ចុច​ដោយ​មិន​អូស​ ឬ រហូត​ដល់​អ្នក​ចុច​គ្រាប់​ចុច​គេច ​(Escape) ។

​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​អនុវត្ត​​ទៅម៉ូឌុល​ទាំងអស់​ (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress)៖ ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​​ត្រូវ​យក​ពណ៌​ដទៃ​ទៀត​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ។

Please support us!