រៀបចំ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព និង​ទូរសារ​ក្រោម​វេទិកា​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​យូនីក

LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ប្រព័ន្ធ​ដែលបានដំឡើង ។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ អ្នក​អាច​ជ្រើ​សពី​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន​ទាំងអស់ ។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ HTML ឬ​ប្លង់បណ្ដាញ មាន​តែ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​នៅ​លើ​អេក្រង់​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវបាន​ផ្ដល់ ។ នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី និង​គំនូរ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដំឡើង ។

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព

ក្នុង​ប្រអប់ បោះពុម្ពការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព, ជ្រើស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ពី​ប្រអប់​​បញ្ជី ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ចុច លក្ខណៈ​សម្បត្តិ។ ប្រអប់ លក្ខណៈ​សម្បត្តិ មាន​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​មួយ​ចំនួន។ វា​ជា​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​កំណត់ ប្រើ​វា​យោងទៅតាម​ឯកសារ PPD នៃ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ការ​ប្រើ​មុខងារ​ទូរសារ

ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ដំឡើង fax4CUPS នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ហ្វាក់​​ដែល​មាន​កម្មវិធី LibreOffice ។

ប្រអប់​សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចូល​លេខ​ទូរស័ព្ទ ដើម្បី​ផ្ញើ​តាម​ហ្វាក់​នឹង​បង្ហាញ​បន្ទាប់​ពី​បោះពុម្ព នៅ​ពេល​កំពុង​បោះពុម្ព​ទៅ​កាន់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព fax4CUPS ។ លេខ​ច្រើន​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ ; ។

In LibreOffice you can also activate an icon for sending faxes to a default fax. To do this, choose Tools - Customize - Toolbars, click Add Commands and add from "Documents" the Send Default Fax icon. You can set which fax is used when this button is pressed under - LibreOffice Writer - Print.

ចាំ​ថា​ត្រូវ​បង្កើត​ការ​ងារ​បោះពុម្ព​ដោយ​ឡែក​មួយ​ សម្រាប់​ទូរសារ​នីមួយៗ​ មិន​ដូច្នេះ​ទេ​​ អ្នក​​ទទួល​ដំបូង​​នឹង​ទទួល​​ទូរសារ​ទាំងអស់​ ។ ក្នុង​ប្រអប់ ឧបករណ៍ - សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ជ្រើស​ជម្រើស ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ប្រអប់ធីក ការ​ងារ​បោះពុម្ព​តែ​មួយ ។

Please support us!