ការ​គ្រប់​គ្រង​កំណែ

ម៉ឹនុយ ឯកសារ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា កំណែ ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រក្សា​ទុក​កំណែ​ជាច្រើន​​នៃ​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​តែ​មួយ ។

អ្នក​អាច​ជ្រើស​ ដើម្បី​មើល​កំណែ​​នីមួយៗ​របស់​ឯកសារ​មួយ​ ឬ អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​កំណែ​ជាមួយ​ការ​សម្គាល់​ពណ៌​ ។

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បើក​​ឯកសារ​មួយ​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី​ប្រអប់​បន្សំ​មួយ​ ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​កំណែ​របស់​ឯកសារ​នេះ​​​ ។

Please support us!