ការ​កត់ត្រា​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ

note

អនុគមន៍​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​មាន​ក្នុង LibreOffice សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ និង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។


មិន​បាន​កត់​ត្រា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ទេ ។ ឧទាហរណ៍ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៃ​ថេប​បញ្ឈប់​ពី​តម្រឹម​ឆ្វេង​ទៅ​តម្រឹម​ស្ដាំ​មិន​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក​ទេ ។ ទោះ​ជា​យ៉ាងណា ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ធម្មតា​ទាំងអស់​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ដូច​ជា ការ​បន្ថែម ការ​លុប ការ​ប្ដូរ​អត្ថបទ និង ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធម្មតា ។​

  1. To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

  2. ឥឡូវ​ ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​របស់​អ្នក​ ។ អ្នក​នឹង​ចំណាំ​ថា​ សម្រង់អត្ថបទ​ថ្មី​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ត្រូ​វបាន​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ដោយ​ពណ៌​​ ខណៈ​ពេល​អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​លុប​​​នៅ​តែ​មើល​ឃើញ​ ប៉ុន្តែ​​ត្រូវ​បាន​ខ្វែង​ និង បង្ហាញ​ជា​ពណ៌ ។

  3. ប្រសិន​​អ្នក​ផ្លាស់​ទី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ដែល​បាន​សម្គាល់​ដោយ​​ព្រួញ​កណ្តុរ​ អ្នក​នឹង​ឃើញ​សេចក្តី​​យោង​មួយ​​ទៅ​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ អ្នក​និពន្ធ កាលបរិច្ឆេទ និង​ ពេលវេលានៃ​ថ្ងៃ​សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​​​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​​ ។ ប្រសិន​បើ​ព័ត៌​មាន​​​ជំនួយ​បន្ថែម​អាច​ប្រើ​បាន​ផងដែរ​ អ្នក​នឹង​ឃើញ​មតិយោបល់​​ដែល​មាន​​ផងដែរ​​អំពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នេះ ។

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ក្នុង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​​ ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ដោយ​ស៊ុម​មួយ​ជុំវិញ​ក្រឡា​ ពេលអ្នក​ចង្អុល​ទៅ​ក្រឡា​អ្នក​អាច​ឃើញ​ព័ត៌​មាន​លម្អិត​បន្ថែម​ទៀត​​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ។

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ​ អ្នក​អាច​បន្លិច​បន្ទាត់​ទាំង​អស់​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជាមួយ​​ការ​សម្គាល់​​​ដាក់​ពណ៌​បន្ថែម​ទៀត​ ។ ឧទាហរណ៍​ នេះ​អាច​នៅ​ក្នុងទម្រង់​​នៃ​បន្ទាត់​ពណ៌​​ក្រហម​មួយ​ក្នុង​រឹម​ទំព័រ​ ។

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Please support us!