ការ​បោះពុម្ព​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ

ការ​បោះពុម្ព​អត្ថបទ​ និង​ ក្រាហ្វិក​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ

 1. ជ្រើស ឯកសារ - បោះពុម្ព ។ ទំព័រ​ផ្ទាំង ទូទៅ របស់​ប្រអប់នឹង​បើក ។

 2. ចុច​លើ​ លក្ខណសម្បត្តិ ។ នេះ​បើក​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​ ។

 3. ជ្រើស​ជម្រើស​ដើម្បី​បោះពុម្ព​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ​។ សម្រាប់​​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​​​ សំដៅ​​លើ​របៀប​ប្រើ​របស់​អ្នក​ប្រើ​នៃ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​ ។

 4. បញ្ជាក់​ប្រអប់ លក្ខណសម្បត្តិ ហើយ​ចុច បោះពុម្ព

  ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ជា​ពណ៌​ស​​ខ្មៅ ។

ការ​បោះ​ពុម្ព​​ស​ខ្មៅ​​​ក្នុង LibreOffice Impress និង LibreOffice Draw

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. បន្ទាប់​មក ​ជ្រើស បោះពុម្ព ។

 3. ក្រោម​ គុណភាព ជ្រើស មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ​ស​ខ្មៅ និង​ ចុច​ យល់​ព្រម ។

  នៅពេល​ជម្រើស​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ការ​បង្ហាញ ឬ​ការគូរ​ទាំង​នេះ​នឹង​ត្រូវបានបោះពុម្ព​ដោយ​គ្មាន​ពណ៌ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​តែ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ​សម្រាប់​ការងារ​បោះពុម្ព បច្ចុប្បន្ន ជ្រើស​ជម្រើស​នៅ​ក្នុង ឯកសារ - បោះពុម្ព - LibreOffice Draw/Impress

  Grayscale converts all colors to a maximum of 256 gradations from black to white. All text will be printed in black. A background set by Format - Page Style - Background will not be printed.

  Black & white converts all colors into the two values black and white. All borders around objects are printed black. All text will be printed in black. A background set by Format - Page Style - Background will not be printed.

ការ​បោះពុម្ព​អត្ថបទ​តែ​ពណ៌​ស​ខ្មៅ​ប៉ុណ្ណោះ

ក្នុង​ LibreOffice Writer អ្នក​អាច​ជ្រើស​​ដើម្បី​បោះពុម្ព​​អត្ថបទ​ដែល​បានធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ពណ៌ជា​ពណ៌​សខ្មៅ​ ។ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​វា​​សម្រាប់​​​ឯកសារ​អត្ថបទ​​​​បន្ត​បន្ទាប់​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព​ ឬ តែ​សម្រាប់​​​​ដំណើរការ​​បោះពុម្ព​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ការ​បោះពុម្ព​ឯកសារ​អត្ថបទ​ទាំង​​អស់​​ជា​អត្ថបទ​​ពណ៌​ស​ខ្មៅ

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. បន្ទាប់​មក ​ជ្រើស បោះពុម្ព ។

 3. ក្រោម មាតិកា គូសធីក​ បោះពុម្ព​ពណ៌​ខ្មៅ និង ចុច​ យល់​ព្រម ។

  ឯកសារ​អត្ថបទ​ទាំង​អស់​ ឬ ឯកសារ​ HTML នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ ។

ការ​បោះពុម្ព​ឯកសារ​អត្ថបទ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ​

 1. ជ្រើស ឯកសារ - បោះពុម្ព ។ បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង LibreOffice Writer

 2. ជ្រើស បោះពុម្ព​អត្ថបទ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ ហើយ​ចុច បោះពុម្ព

Please support us!