ការ​ប្រៀប​ធៀប​ Microsoft Office និង​ ពាក្យ​របស់​ LibreOffice

លក្ខណៈពិសេស​​បញ្ជី​តារាង​ដូចខាង​ក្រោម​របស់ Microsoft Office និង​ភាព​ស្មើគ្នា​របស់ LibreOffice ។

Microsoft Office XP

LibreOffice

រាង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

រាង វត្ថុ​វិចិត្រសាល
ស្ថិត​នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ គំនូរ (ម៉ឺនុយ មើល - របារ​ឧបករណ៍ - គំនូរ)

ប្តូរ​លក្ខណៈ​អក្សរ

ប្ដូរ​លក្ខណៈ​អក្សរ

ចុច ហើយ​វាយ

ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់

ប្រៀបធៀប​ និង បញ្ចូល​ឯកសារ​ចូល​គ្នា

ប្រៀបធៀប

ផែន​ទី​ឯកសារ

កម្មវិធី​រុករក

​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​រូបមន្ត

អ្នក​អង្កេត

ការ​ចុះ​​បន្ទាត់​ និង បំបែក​ទំព័រ

លំហូរ​អត្ថបទ

រៀបចំ​ទំព័រ

Format - Page Style

សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី​ សូម​មើល មើល - មើល​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ជា​មុន

Markup

Track Changes - Show

ធ្វើ​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ស្រស់ (ក្នុង Excel)

ធ្វើ​ឲ្យ​ជួរ​ស្រស់

ជំនួស​អត្ថបទ​​ដូច​ដែល​អ្នក​វាយ

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

លាក់​/​បង្ហាញ​

តួអក្សរ​មិន​បោះពុម្ព កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​លាក់

ការ​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ និង​វេយ្យាករណ៍

Spelling

តាម​ដាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ - កំណត់​ត្រា

សុពលកម្ម

សុពលភាព

សៀវភៅ​កិច្ចការ

សៀវភៅ​បញ្ជី

សន្លឹក​កិច្ចការ

សន្លឹក

សៀវភៅ​ការងារ​ដែលបានចែករំលែក

ការ​សហការណ៍


Please support us!