ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

 1. ជ្រើស​វត្ថុ​គំនូរ​បន្ទាត់​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បន្ទាត់ ហើយ​ចុច​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ។

 3. បញ្ជាក់​​​ជម្រើស​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។

  រូប​តំណាង​ចំណាំ

  ដើម្បី​បញ្ជាក់​​​ប្រវែង​របស់​បន្ទាត់​ជា​ភាគរយ​នៃ​កម្រាស់​​បន្ទាត់​​ ជ្រើស​ សម​​ទៅ​នឹងកម្រាស់​​បន្ទាត់ ។


 4. ចុច បន្ថែម ។

 5. បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ និង ចុច​ យល់​ព្រម ។

  រូប​តំណាង​ចំណាំ

  ដើម្បី​រក្សា​ទុក​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ក្នុង​បញ្ជី​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​​ ចុច​រូប​តំណាង រក្សា​ទុក​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ។


 6. ចុច​ បិទ ដើម្បី​បិទ​​ប្រអប់ ។

Please support us!