ជ្រើស​ភាសា​ឯកសារ

ភាសា​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​សម្រាប់​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ កំណត់​ថត​ដែល​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ កម្រងវេវចនសព្ទ​ ការ​ដាក់​សហសញ្ញា និង អ្នក​កំណត់​ព្រំដែន​ទសភាគ​ និង ខ្ទង់ពាន់​ ដែល​បាន​ប្រើ​ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ​លំនាំ​ដើម ។

ការ​ជ្រើស​ភាសា​មួយ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទាំង​មូល

 1. Choose . Go to Languages and Locales - General.

 2. ក្រោម​ ភាសា​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ឯកសារ ជ្រើស​ភាសា​ឯកសារ​មួយ​សម្រាប់​ឯកសារ​ដែល​ទើប​បាន​បង្កើត​​​ថ្មី​ៗ​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធីក​ សម្រាប់​តែ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ជម្រើស​របស់​អ្នក​នឹង​អនុវត្ត​តែ​ទៅ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ប៉ុណ្ណោះ​ ។ បិទ​ប្រអប់​​ជាមួយ​​យល់​ព្រម ។

ការ​ជ្រើស​ភាសា​មួយ​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ​មួយ

 1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ ដែល​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​របស់​វា​អ្នក​ចង់​កែ​សម្រួល​ ។

 2. បើក​ម៉ឹនុយ​បរិបទ​ និង ជ្រើស កែសម្រួល​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ។ នេះ​បើក​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ។

 3. ជ្រើស​ផ្ទាំង ពុម្ព​អក្សរ ។

 4. ជ្រើស​ ភាសា​ និង​ ចុច​យល់​ព្រម ។

  កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ទាំង​អស់​ជា​មួយ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ នឹង​មាន​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ការ​អនុវត្ត​ភាសា​មួយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស

 1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ភាសា​មួយ ។

 2. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ ។ នេះ​បើក​ប្រអប់ តួ​អក្សរ ។

 3. ជ្រើស​ផ្ទាំង ពុម្ព​អក្សរ ។

 4. ជ្រើស​ ភាសា​ និង​ ចុច​យល់​ព្រម ។

ក្នុង​ LibreOffice Calc ជ្រើស ទ្រង់​ទ្រាយ - ក្រឡា និង​ ​បន្ត​ ។

ការ​ជ្រើស​ភាសា​មួយ​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​តួ​អក្សរ​មួយ

 1. Open the Styles window and click on the Character Styles icon.

 2. ចុច​លើ​ឈ្មោះ​របស់​រចនាប័ទ្ម​តួ​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ភាសា​ផ្សេង​មួយ​ ។

 3. Right-click to open the context menu and select Edit Style to open the Character Style dialog.

 4. ជ្រើស​ផ្ទាំង ពុម្ព​អក្សរ ។

 5. ជ្រើស​ ភាសា​ និង​ ចុច​យល់​ព្រម ។

  ឥឡូវ ​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​របស់​អ្នក​ ។

បន្ថែម​ភាសា​អត្ថបទ​បន្ថែម

 1. វចនានុក្រម​ត្រូវ​បានអនុវត្ត​ និងដំឡើង​ជា​ផ្នែកបន្ថែម ។ ជ្រើស ឧបករណ៍ - ភាសា - វចនានុក្រម​ផ្សេង​ទៀត​លើបណ្ដាញ ដើម្បី​បើក​ទំព័រ​វចនានុក្រម​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​លំនាំដើម​របស់​អ្នក ។

 2. ជ្រើស​វចនានុក្រម​ក្នុ​ងបញ្ជី​សេចក្ដីពិពណ៌នា ។ ចុច​ក្បាល​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​វចនានុក្រម​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

 3. In the next page, click the Get It icon to download the dictionary extension. Note the folder name to which your browser downloads the file. Download additional dictionaries as you like.

 4. In LibreOffice, choose Tools - Extensions and click Add to install the downloaded extensions.

 5. បន្ទាប់​ពីអ្នកបានដំឡើង​ផ្នែកបន្ថែម អ្នក​គួរ​បិទ LibreOffice (រួម​មាន​កម្មវិធី​ចាប់ផ្ដើមរហ័ស) ហើយ​ចាប់ផ្ដើម​ម្ដង​ទៀត ។

ការ​កំណត់​ភាសា UI

ការ​ដំឡើង​ស្តង់ដារ​របស់​កម្មវិធី LibreOffice នឹង​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នកប្រើ (UI) នៃ​ភាសា​ដែល​បានជ្រើស​របស់​អ្នក ។

អ្នក​ប្រើ​ភាគ​ច្រើន​ទាញយក​កំណែ​ភាសា អង់គ្លេស អាមេរិក ដែល​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ អង់គ្លេស និង​ជំនួយ​កម្មវិធី អង់គ្លេស ។ បើ​អ្នក​ត្រូវការ​ភាសា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​ម៉ឺនុយ (ហើយ​សម្រាប់​ជំនួយ​កម្មវិធី បើ​មាន​ក្នុង​ភាសា​នោះ) ផ្លាស់ប្ដូរ​ភាសា​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​ដូច​ខាងក្រោម ។

 1. Choose - Languages and Locales - General.

 2. ជ្រើស​ភាសា UI ផ្សេងទៀត​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី "ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ" ។

 3. Click OK and restart LibreOffice.

 4. ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​បញ្ជី​មិន​មាន​រាយ​ភាសា​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​ទេ សូម​មើល "បន្ថែម​ភាសា UI ច្រើន​ទៀត" ។

បន្ថែម​ភាសា UI ច្រើន​ទៀត

Please support us!