ការ​បោះពុម្ព​ស្លាក​អាសយដ្ឋាន

  1. ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - ស្លាក ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ ស្លាក ។

  2. នៅលើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ស្លាក ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់​សន្លឹក​ស្លាកដែល​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​លើ ។

  3. ជ្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ហើយ​តារាង​ពី​ដែល​ត្រូវ​ទទួលទិន្នន័យ ។

  4. ជ្រើស​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​មាតិកា ។ ចុច​ប៊ូតុង​ដែល​បង្ហាញ​ព្រួញ​ខាង​ឆ្វេង ដើម្បីបញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ស្លាក ។

    បន្ត​ជ្រើស​ និង​បញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​បាន​វាល​ច្រើន​នៅ​លើ​ស្លាក​នីមួយៗ ។ អ្នក​អាច​ចុច​គ្រាប់ចុច​បញ្ចូល(Enter) ដើម្បី​បញ្ចូល​បន្ទាត់​ថ្មី ហើយ​អ្នក​អាច​វាយ​តួអក្សរ​ដើម្បី​បញ្ចូល​​អត្ថបទ​ថេរ ។

  5. ជា​ជម្រើស ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​វាយ​អត្ថបទ​ច្រើន អនុវត្ត​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ ឬ​បញ្ចូល​រូបភាព និង​សិល្បៈ​បន្ទាត់ អ្នក​គួរ​បើក ធ្វើសមកាលកម្ម​មាតិកា នៅ​លើ​ផ្ទាំងជម្រើស ។ ប្រសិនបើ​ អ្នក​បើក​វា នៅពេល​ដែល​អ្នក​ចេញ​ពី​ប្រអប់​ស្លាក នោះ​បង្អួច​តូច​មួយ​នឹង​បើក​ដោយ​មាន​ប៊ូតុង​ធ្វើសមកាលកម្ម ។ ឥឡូវ​អ្នក​ត្រូវការ​ធ្វើការ​តែ​លើ​ស្លាក​ដំបូង​នៅ​លើ​ឯកសារ​ស្លាក​ប៉ុណ្ណោះ​  បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម ដើម្បី​ចម្លង​ការងារ​របស់​អ្នក​ទៅ​គ្រប់​ស្លាក​របស់​ឯកសារ ។

  6. ចុច​ ឯកសារ​ថ្មី ។

  7. នៅពេល​អ្នក​ឃើញ​​ឯកសារ​ស្លាក​ អ្នក​ចង់​បើក​ មើល - ឈ្មោះ​វាលជា​បណ្ដោះអាសន្ន ។ វា​បង្ហាញ​វាល​នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ដែលមើល​ឃើញ​ផ្សេង​ទៀត ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​រៀបចំ​ និង​កែសម្រួល​មាតិកា​ស្លាក​កាន់​តែ​ងាយស្រួល ។

  8. អ្នក​អាច​រក្សាទុក និង/ឬ​បោះពុម្ព​ឯកសារ​ស្លាក ។

នៅពេល​អ្នក​ជ្រើស​ដើម្បីបោះពុម្ព​ឯកសារ អ្នកនឹង​ត្រូវ​បាន​​ស្នើ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។ ឆ្លើយ​បាទ/ចាស​ ដើម្បីបើកប្រអប់ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ អ្នក​អា​ចជ្រើស​កត់ត្រា​ដែល​អ្នក​ចង់បោះពុម្ព ។

Please support us!