ការ​បើក​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង

អ្នក​អាច​បើក​ឯកសារ​មួយ ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ ដោយ​ប្រើ​​បែបបទ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

  1. ជ្រើស ឯកសារ - បើក ។

  2. ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ពី​បញ្ជី ឯកសារ​ប្រភេទ ។

  3. ជ្រើស​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ និង ចុច​ បើក ។

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose - Load/Save - General and select that format as Default file format.

ការ​បម្លែង​ឯកសារ​ទាំង​អស់​របស់​ថត​មួយ

បើក​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ ដែល​​មគ្គុទ្ទេសក៏​អ្នក​តាម​រយៈ​ប្រតិបត្តិការ​ ដើម្បីចម្លង​ និង ​បម្លែង​ឯកសារ​ទាំងអស់​ពី​ Microsoft Word​ Microsoft Excel ឬ Microsoft PowerPoint ទៅ​​ជា​ឯកសារ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព​មួយ​ និង ថត​គោល​ដៅ​មួយ​ បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​បម្លែង​ឯកសារ​ និង/ឬ ពុម្ព​ និង ​​ផ្សេងៗ​ទៀត​ក្រៅ​ពី​នេះ ។

Please support us!