តំណ​ទំនាក់​ទំនង​ និង ពេញ​លេញ

ពេល​អ្នក​រួម​បញ្ចូល​តំណ​ខ្ពស់​​ កត្តា​ពីរ​ត្រូវ​បាន​យក​មក​តែ​ពិចារណា​ ៖ ថាតើ​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​ការ​រក្សា​ទុក​ទំនាក់​ទំនង​​ ឬ ពេញលេញ​ និង ថា​តើ​មាន​​ឯកសារ​ឬ​អត់ ។

warning

ពេល​អ្នក​ដាក់​កណ្តុរ​របស់​អ្នក​លើ​តំណខ្ពស់​​មួយ​ ព័ត៌​មាន​ជំនួយ​បង្ហាញ​សេចក្តី​​យោង​ពេញ​លេញ​ តាំង​ពី LibreOffice ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវ​ពេញលេញ​ខាង​ក្នុង​ ។ផ្លូវ​ពុម្ព​ និង អាសយដ្ឋាន​អាច​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​តែ​ពេល​ដែល​អ្ន​ក​មើល​លទ្ធផល​នៃ​ការ​នាំ​ចេញ HTML ដោយ​ផ្ទុក​ឯកសារ HTML ជា "អត្ថបទ" ឬ​ បើក​វា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធអត្ថបទ ។


Please support us!