​ការ​បញ្ចូល​តំណ​ខ្ពស់​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តំណ​ខ្ពស់​​​តាម​វិធីពីរ​ ៖ ជា​អត្ថបទ​ ឬ ជា​ប៊ូតុង​មួយ​ ។ ក្នុង​ករណី​ទាំង​ពីរ​ អត្ថបទ​ដែល​មើល​ឃើញ​អាច​ខុស​គ្នា​ពី​ URL ។

ដាក់​ទស្សន៍ទ្រនិច​អត្ថបទ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារនៅ​ចំណុច​​ដែល​អ្នកចង់​បញ្ចូល​តំណខ្ពស់ ឬ​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នកចង់​ដាក់​តំណ​ខ្ពស់​ ។ ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា តំណ​ខ្ពស់ ពី​ម៉ឺនុយ បញ្ចូល ។ ចុច​នៅ​លើ​ រូបតំណាង រូប​តំណាង​ខ្ពស់​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ស្តង់ដារប្រអប់​តំណ​ខ្ពស់ លេចឡើង ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

តំណខ្ពស់​​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​អូស​ និង ទម្លាក់​ពី​កម្មវិធី​រុករក ។ តំណខ្ពស់​​អាច​សំដៅ​លើ​​ឯកសារ​យោង​ ក្បាល ក្រាហ្វិក តារាង វត្ថុ​ ថត​ ឬ ការ​ចំណាំ ។


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ក្នុង​អត្ថបទ​មួយ​នូវ​តំណ​ខ្ពស់​មួយ​ដែល​សំអាង​លើ​តារាង​ ១ អូស​ធាតុ​តារាង​ ១ ​ពី​កម្មវិធី​រុករក​ និង ទម្លាក់​វា​ក្នុង​អត្ថបទ​ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច​នេះ​ បញ្ចូល​ជា​តំណ​ខ្ពស់​ របៀប​អូស​​ត្រូវ​តែ​បានជ្រើស​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក ។


Please support us!