ការ​កែ​សម្រួល​តំណ​ខ្ពស់​

នៅពេល​អ្នកចុច តំណខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ Writer កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​របស់​អ្នកនឹង​បើកជា​មួយ​នឹង​អាសយដ្ឋានបណ្ដាញ​ដែលបានស្នើ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនប្រើកណ្ដុរទេ ទីតាំង​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​តំណខ្ពស់​ ហើយ​បើកម៉ឺនុយ​បរិបទ​ដោយ​ចុច​ប្ដូរ(Shift)+F10 បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​បើក​តំណខ្ពស់ ។

Changing the text of a hyperlink

tip

ក្នុង​ឯកសារ Writer អ្នក​អាំជ​ចុច​កន្លែង​ណា​នៅ​ខាងក្នុង​តំណ​ខ្ពស់ ហើយ​កែសម្រួល​អត្ថបទ​ដែលមើល​ឃើញ ។


If you leave the hyperlink by positioning the cursor elsewhere, only the visible text changes.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចេញ​ពីតំណខ្ពស់ ដោយ​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ដកឃ្លា ដោយ​ផ្ទាល់​តាម​ពីក្រោយ​តួអក្សរ​ចុងក្រោយ នោះ​ការ​កែស្វ័យប្រវត្តិ​នឹងផ្លាស់ប្ដូរ URL ទិសដៅ​ឲ្យ​ដូចគ្នា​នឹង​អត្ថបទ​មើលឃើញ (បើ​បានអនុញ្ញាត) ។

tip

ក្នុង​ប្រភេទឯកសារ​ទាំងអស់ អ្នក​អាច​បើក​ប្រអប់​តំណ​ខ្ពស់ ដើម្បី​កែសម្រួល​តំណខ្ពស់ ។ ដំបូង​កំណត់​ទស្សន៍ទ្រនិច្ច​ទៅ​តំណ​ខ្ពស់ ឬ​នៅពី​មុខ​តំណ​ខ្ពស់​ដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់មក​ចុច​រូបតំណាង​តំណ​ខ្ពស់ លើ​របារ​ស្តង់ដារ ។


Changing the URL of a hyperlink

Changing the attribute of all hyperlinks

  1. Open the Styles window.

  2. ចុច​រូបតំណាង​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ ។

  3. ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើរចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ "តំណ​អ៊ីនធឺណិត" ឬ "តំណ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​បានទស្សនា" និង ជ្រើស កែប្រែ ។

  4. ក្នុង​ប្រអប់​ ជ្រើស​គុណលក្ខណៈ​ថ្មី​ និង ចុច​ យល់ព្រម ។

Editing a hyperlink button

Hyperlink buttons must be edited in Form design mode.

  1. Select menu View - Toolbars and enable the Form Controls toolbar, click on the Design Mode icon and click on the button. The button handles shows.

  2. Open context menu and select Control Properties.

  3. Edit the property in the control dialog box.

Please support us!