ស្វែង​រក​គុណលក្ខណៈ

ចំពោះ​ឯកសារអត្ថបទ ការស្វែងរក​គុណលក្ខណៈ​គឺ​អាចរកបាន​នៅក្នុងប្រអប់ រក និង ជំនួស ។

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ជាមួយ​គុណលក្ខណៈ​ដែល​ត្រូវ​បានអនុវត្ត​ផង​ដែរ​ ដោយ​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ឬ ដោយ​រចនាប័ទ្ម​ ។ ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្វែង​រក​គុណលក្ខណៈ​ពុម្ពអក្សរ ធាតុ​ទាំងអស់​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​មិន​ប្រើ​​ពុម្ពអក្សរ​លំនាំ​ដើម​រក​ឃើញ​ ។ អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​មាន​គុណលក្ខណៈ​ពុម្ពអក្សរ​​​​​ដែល​បាន​បម្លែង​ជា​កូដ​ និង អត្ថបត​ទាំងអស់​ដែល​រចនាប័ទ្ម​មួយ​ប្តូរ​​​​គុណ​លក្ខណៈ​ពុម្ពអក្សរ​​រក​ឃើញ ។

tip

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​រក​អត្ថបទ​​ដែល​មាន​ពុម្ពអក្សរ​ណាមួយ​តាម​ឈ្មោះ​ ចុច​ប៊ូតុង​ ទ្រង់ទ្រាយ ក្នុង​ប្រអប់ រក​ និង ជំនួស​ របស់ LibreOffice Writer ។


note

After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.


note

​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​​ ដែល​គុណលក្ខណៈ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ និង ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ជ្រើស​ប្រអប់​ រួម​បញ្ចូល​រចនាប័ទ្ម


note

The search criteria for attributes are listed below the Find box.


ដើម្បី​ស្វែង​រក​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពុម្ពអក្សរ​ទាំងអស់​

  1. ជ្រើស កែសម្រួល - រក និង ជំនួស ។

  2. Clear the Find text box if necessary.

  3. ចុច​ គុណលក្ខណៈ ។

  4. ក្នុង​ប្រអប់ គុណលក្ខណៈ​ ជ្រើស​ប្រអប់ធីក ពុម្ពអក្សរ និង​ ចុច​ យល់ព្រម ។

    In the Find & Replace dialog, you now can read "Font" below the Find text box.

  5. ចុច​ ស្វែង​រក​ ។

​ រក​ឃើញ កន្លែង​ទាំងអស់​ដែល​ពុម្ពអក្សរ​មួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បានអនុវត្ត​ ទាំង​ដោយ​ផ្ទាល់​ ឬ ដោយ​ផ្តល់​រចនាប័ទ្ម​ដ៍​សមស្រប​មួយ ។

ដើម្បី​កំណត់​របៀប​រក​ និង ជំនួស​​ឡើង​វិញ

ដើម្បី​បញ្ជប់​ការ​ស្វែង​រក​​គុណលក្ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​ កំណត់​ប្រអប់ រក & ជំនួស​​ទៅ​​របៀប​ធម្មតា​ឡើង​វិញ​ ។

ប្រអប់​រក​ និង ជំនួស ។

Please support us!