ការ​ផ្ញើ​ទូរសារ​ និង ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​​ LibreOffice ដើម្បី​ផ្ញើ​​ទូរសារ

ដើម្បី​ផ្ញើ​ទូរសារ​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ LibreOffice អ្នក​ត្រូវ​ការ​ម៉ូដឹម​ទូរសារ​មួយ​​ និង កម្មវិធី​បញ្ជា​​ទូរសារ​មួយ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កម្មវិធី​ទាក់ទង​ជាមួយ​ម៉ូដឹម​ទូរសារ ។

ការ​ផ្ញើ​ទូរសារ​មួយ​តាម​រយៈ​ប្រអប់​បោះពុម្ព

 1. បើក​ប្រអប់​​ បោះពុម្ព ដោយ​ជ្រើស ឯកសារ​ - បោះពុម្ព និង​ ជ្រើស​កម្មវិធី​បញ្ជា​ទូរសារ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ ឈ្មោះ ។

 2. ចុច​ យល់​ព្រម បើក​ប្រអប់​សម្រាប់​កម្មវិធី​បញ្ជា​ទូរសារ​របស់​អ្នក​ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​អ្នក​ទទួល​ទូរសារ ។

ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​រូប​តំណាង​ទូរសារ​មួយ​របស់​ LibreOffice

អ្នក​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​​ LibreOffice ដូច្នេះ​ចុច​មួយ​ដង​លើ​រូប​តំណាង​​ ដើម្បី​ផ្ញើ​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ទូរសារ ៖

 1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

 2. ជ្រើស​កម្មវិធី​បញ្ជា​ទូរសារ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ទូរសារ និង​ ចុច​ យល់​ព្រម ។

 3. ចុច​រូបតំណាង​ព្រួញ​នៅ​ខាង​​ចុង​នៃ​របារ​ ស្តង់ដារ ។ ក្នុងម៉ឹនុយ​ទម្លាក់​ចុះ​​ ជ្រើស​ ប្តូរ​តាម​បំពង ។

  ទំព័រ​ផ្ទាំង របារឧបករណ៍នៃ​ប្រអប់​ ប្តូរ​តាម​បំណង បង្ហាញ ។

 4. ចុច​ បន្ថែម​ពាក្យ​បញ្ជា ។

 5. ជ្រើស​ប្រភេទ "ឯកសារ" បន្ទាប់​មក​ជ្រើសពាក្យ​បញ្ជា "ផ្ញើ​ទូរសារ​​លំនាំដើម" ។

 6. ចុច​ បន្ថែម ហើយ​បន្ទាប់​មក​ បិទ ។

 7. នៅលើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង របារឧបករណ៍ ចុច​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​រូបតំណាង​ថ្មី​​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​វា​ ។ ចុច​ យល់ព្រម ។

  របារ​ ស្តង់ដារ​ របស់​អ្នក​ឥឡូវ​​មាន​រូបតំណាង​ថ្មី​មួយ​ ដើម្បី​ផ្ញើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ទូរសារ​មួយ ។

Please support us!