\

ការ​ចម្លង​ផ្ទៃ​សៀវភៅ​បញ្ជី​​ទៅ​ឯកសារ​អត្ថបទ​​

  1. បើក​ទាំង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ និង សៀវភៅ​បញ្ជី ។

  2. ជ្រើស​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

  3. ចង្អុល​ទៅ​ផ្ទៃ​ដែល​បានជ្រើស​ និង ចុច​​​ប៊ូតុង​កណ្តុរ​ ។ ​ចុច​ព្រួញ​កណ្តុរ​មួយ​ភ្លែត​ បន្ទាប់​មក​អូស​ផ្ទៃ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ ។

  4. កាល​ណា​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​កំណត់ទីតាំង​ក្នុងកន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ​ ។ ផ្ទៃ​សន្លឹក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​វត្ថុ​ OLE ។

  5. អ្នក​អាច​ជ្រើស​ និង កែ​សម្រួល​វត្ថុ​ OLE នៅ​ពេល​ណា​​មួយ​ ។

  6. ដើម្បី​កែសម្រួល​វត្ថុ​ OLE ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វា ។

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. ជ្រើស​ បើក ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ប្រភព​របស់​វត្ថុ​ OLE ។

Please support us!