ការ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ

រូប​តំណាង​នេះ​គឺ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ពី​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព ។

ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្រោម​ផ្លូវ​ និង ឈ្មោះ​របស់​វា​នៅ​លើ​​​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​បច្ចុប្បន្ន​​ ឬ ដ្រាយ​របស់បណ្តាញ​ ឬ នៅលើ​អ៊ីនធឺណិត​ ដោយ​សរសេរ​ជាន់​លើ​ឯកសារ​ណាមួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូចគ្នា​ ។

ពេល​អ្នក​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ថ្មី​មួយជា​លើក​​ដំបូង​ ប្រអប់​ រក្សា​ទុក​ជា នឹង​បើក​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​ ថត និង ដ្រាយ​ ឬ ភាគ​សម្រាប់​ឯកសារ​ ។ ដើម្បី​បើក​​​ប្រអប់​នេះ​ ជ្រើ​ស ឯកសារ - រក្សាទុក​ជា ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


ថែម​កន្ទុយ​ឯកសារ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៅ​ឈ្មោះ​ឯកសារ

នៅពេល​រក្សាទុក​ឯកសារ LibreOffice តែងតែ​បន្ថែម​កន្ទុយ​ឯកសារ​ទៅ​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ជានិច្ច លើកលែងតែ​ពេល​ដែល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មាន​កន្ទុយ​ដែល​ផ្គូផ្គង​នឹង​ប្រភេទ​ឯកសារ​រួច ។ មើល​បញ្ជី កន្ទុយ​ឯកសារ ODF ។

ឧទាហរណ៍​មួយចំនួន​សម្រាប់​កន្ទុយ​ឯកសារ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដែល​បាន​រាយ​នៅក្នុង​តារាងខាងក្រោម ៖

អ្នក​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​នេះ

អ្នក​ជ្រើស​ប្រភេទ​ឯកសារ​នេះ

ឯកសារ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​​ដោយ​ឈ្មោះ​នេះ

my file

អត្ថបទ ODF

my file.odt

my file.odt

អត្ថបទ ODF

my file.odt

my file.txt

អត្ថបទ ODF

my file.txt.odt

my file.txt

អត្ថបទ (.txt)

my file.txt


Please support us!