ការ​ស្វែង​រក​ឯកសារ​​តារាង​ និង ​សំណុំ​បែប​បទ

Icon Search

ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​ និង ឯកសារ​ ដែល​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ អ្នក​អាច​ចុច​រូបតំណាង រក​កំណត់​ត្រា នៅលើ​របារ​សំណុំ​បែបបទ​ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​មួយ​​ដើម្បី​​រក​អត្ថបទ​ណាមួយ​ និង តម្លៃ ។

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​វាល​ទិន្នន័យ​មួយ​ ឬ ទាំងអស់​ ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ថាតើ​អត្ថបទ​ត្រូវ​តែ​នៅ​ដើម​​ ចុង ឬ ទីតាំង​ណាមួយ​របស់​វាល​​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​អក្សរ​ជំនួយ​ ? និង * ដូច​ក្នុង​ប្រអប់​​ រក​ & ជំនួស ។ អ្នក​អាច​រក​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពី​​មុខងារ​ស្វែង​រក​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​​ក្នុង​ ជំនួយ​របស់​ LibreOffice  ។

Please support us!