ភាសា​ប្រើ​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ

បច្ចុប្បន្ន​ LibreOffice គាំទ្រ​ភាសា​​ហិនណ្ឌូ​ ភាសា​ថៃ​ ភាសា​ហេប៊្រូ និង​ ភាសា​អារ៉ាប់ជា ភាសា​ខ្មែរ និង​ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​លំហូរ​អត្ថបទ​ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង​ អត្ថបទ​លោកខាងលិច​ដែល​បាន​បង្កប់​នៅតែ​រត់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​ ។ ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទាក់ទង​នឹង​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​​ ដែល​ព្រួញ​​ស្តាំ​ផ្លាស់​ទី​វា​"ទៅ​ចុង​អត្ថបទ​" និង​ ព្រួញ​ឆ្វេង​"ទៅ​ដើម​អត្ថបទ"

You can change the text writing direction directly by pressing one of the following key combinations:

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​​មាន​ជួរ​ឈរ​ច្រើន​​ ភាគ​ ឬ ស៊ុម​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជាមួយ​លំហូរ​អត្ថបទ​ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង​ ជួរ​ឈរ​ទីមួយ​គឺ​ជាជួរឈរ​ខាងស្តាំ​ និង ជួរឈរ​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ជា​ជួរ​ឈរ​ខាង​ឆ្វេង​ ។

ក្នុង​ LibreOffice Writer អត្ថបទ​បាន​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ក្នុង​ ភាសា​ថៃ មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

- Languages and Locales - General

- Languages and Locales - Complex Text Layout

Please support us!