​ការ​កែសម្រួល​តាង​គំនូស​តាង​

ដើម្បី​កែសម្រួល​តាង​របស់​គំនូស​តាង​មួយ​ ៖

  1. ចុច​ទ្វេ​​ដង​លើ​គំនូស​តាង​ ។

    ស៊ុម​ពណ៌​ប្រផេះ​មួយ​នឹង​លេច​ឡើង​​ជុំវិញ​​​គំនូស​តាង​ និង របារ​ម៉ឺនុយ​ ឥឡូវ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​កែសម្រួល​វត្ថុ​ក្នុង​គំនូស​តាង​ ។

  2. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - តាង ឬ ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​តាង​ ។ នេះ​បើក​ប្រអប់​ តាង ។

  3. ជ្រើស​ពី​ផ្ទាំង​ដែល​មាន​ ដើម្បី​​ធ្វើ​ការ​កែប្រែ​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​ជ្រើស​តាង​ ដំបូង​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​គំនូស​តាង ​​(មើល​ជំហាន​ទី១)​ បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​តាង​ ។ ឥឡូវ​អ្នក​​អាច​ផ្លាស់​ទី​តាង​​ក្នុង​គំនូស​តាង​​ ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។


Please support us!