បន្ថែម​វាយនភាព​ទៅ​របារ​គំនូស​តាង

អ្នក​អាច​បន្ថែម​វាយនភាព​ទៅ​របារ​ក្នុង​ក្រាហ្វិក​ ឬ គំនូស​តាង​ (​ជំនួស​ពណ៌​លំនាំ​ដើម​)​ តាមរយៈ​​ក្រាហ្វិក​រូបភាព ៖

  1. បញ្ចូល​របៀប​កែ​សម្រួល​ដោយ​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​គំនូស​តាង​ ។

  2. ចុច​លើ​របារ​ណា​មួយ​នៃ​ស៊េរី​របារ​ដែល​អ្នក​ចង់​កែ​សម្រួល ។ របារ​ទាំងអស់​នៃ​ស៊េរី​នេះ​ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

    បើ​អ្នក​ចង់​កែ​សម្រួល​របារ​តែ​មួយ ចុច​​​ម្ដង​ទៀត​លើ​របារ​នោះ ។

  3. ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ ជ្រើស​ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ ។ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ផ្ទាំង ផ្ទៃ ។

  4. ចុច​​លើ​ រូបភាព ។ ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​​ជ្រើស​រូបភាព​មួយ​ជា​វាយនភាព​សម្រាប់​របារ​ដែល​បានជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​ទទួល​ការ​កំណត់ ។

Please support us!