ការកណត់​ស៊ុម​សម្រាប់តារាង និង​ក្រឡា​ក្រឡា

ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​មួយ​

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​តារាង​​ដែល​អ្នក​ចង់​កែប្រែ ។

 2. ចុច​រូបតំណាង ស៊ុម នៅលើ​របារឧបករណ៍ តារាង (Writer) ឬ នៅលើ​របារ បន្ទាត់ និង ការបំពេញ ដើម្បី​បើក​បង្អួច ស៊ុម ។

 3. ចុច​លើ​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់ជាមុន​មួយ​​ក្នុង​ចំណោម​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណាត់​ជាមុន​ទាំង​នេះ ។

  នេះ​ បន្ថែម​​​ រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​​បច្ចុប្បន្ន​​របស់​ក្រឡា​តារាង​ ។ ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ទទេ​​នៅ​កំពូល​ខាង​ឆ្វេង​​នៃ​បង្អួច​ ស៊ុម ដើម្បីជម្រះ​រចនាប័ទ្ម​​ស៊ុម​ទាំងអស់ ។

ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ប្តូរ​តាម​បំណង​មួយ

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​តារាង​​ដែល​អ្នក​ចង់​កែប្រែ ។

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. ក្នុង​ផ្ទៃ កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ជ្រើស​គែម​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្លង់​រួម ។ ចុច​លើ​គែម​មួយ​ក្នុង​ការ​មើល​ជា​មុន​ ដើម្បី​បិទ​បើក​ជម្រើស​របស់​គែម​មួយ​ ។

 4. ប្រសិនបើ​អ្នក​ជ្រើស​ជួរឈរ ឬ​ជួរដេក​ច្រើនជាង​មួយ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​បន្ទាត់កណ្ដាល​រវាង​ជួរដេក និងជួរឈរ ។ ជ្រើស​សញ្ញាសម្គាល់​ចំណុច​កណ្ដាល​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

 5. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​មួយ​ និង ពណ៌​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ។ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ទៅ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

 6. ធ្វើ​ជំហាន​ទី​២​ម្តង​ទៀត​សម្រាប់​គែមស៊ុម​ទាំងអស់

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

Please support us!