វត្ថុ​បញ្ជា ActiveX ដើម្បី​បង្ហាញ​ឯកសារ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត

ក្រោម​បង្អួច​ អ្នក​អាច​មើល​ឯកសារ​របស់​ LibreOffice ណា​មួយ​ក្នុង​បង្អួច​មួយ​របស់​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត​របស់ Microsoft ។ ដំណើង​វត្ថុ​បញ្ជា ActiveX ក្នុង​កម្មវិធី​ដំឡើង​របស់​ LibreOffice ។

កំពុង​ដំឡើង​វត្ថុ​បញ្ជា​ ActiveX

 1. បិទ​ LibreOffice និង​ អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​រហ័ស ។

 2. Click the Start button on the Windows taskbar. Choose Settings.

 3. In Settings, click Apps.

 4. In the Apps & features list, click LibreOffice, then click Change.

 5. នៅ​ក្នុង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដំឡើង​ ជ្រើស កែប្រែ ។

 6. បើក​ធាតុ សមាសភាព​ស្រេចចិត្ត និង​ រក​ធាតុ វត្ថុ​បញ្ជា ActiveX ។ បើក​ម៉ឺនុយ​រង​​​របស់​​រូបតំណាង​ ​និង​ ជ្រើស​​ដើម្បី​ដំឡើង​លក្ខណៈ​ពិសេស ។

 7. ចុច​ បន្ទាប់​ និង ដំឡើង ។

ការ​មើល​ឯកសារ​ LibreOffice

 1. ឧទាហរណ៍ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត រក​មើល​ទៅ​ទំព័រ​បណ្តាញ​ដែលមាន​តំណ​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​ LibreOffice Writer ។

 2. ចុច​តំណ​ដើម្បី​​មើល​​ឯកសារ​ក្នុង​បង្អួច​​​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត ។

  អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​តំណ​​​ដើម្បី​រក្សាទុក​ឯកសារ​នៅ​លើ​ថាស​រឹង​របស់អ្នក​ ។​

ការ​កែ​សម្រួល​ឯកសារ​ LibreOffice​

ឯកសារ​របស់​ LibreOffice នៅ​ខាង​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត​បង្ហាញ​នូវ​សំណុំ​រូបតំណាង​របារ​ឧបករណ៍​​​បាន​តែ​អាន ។

 1. ចុច​រូប​តំណាង​ កែសម្រួល​ឯកសារ​ នៅ​ក្នុង​របារ​ឧបករណ៍​មេ​របស់​ឯកសារ ​ដើម្បី​បើក​ច្បាប់​ចម្លង​របស់​​ឯកសារ​ក្នុង​​បង្អួច​ LibreOffice ថ្មី​មួយ ។

 2. កែសម្រួល​​ច្បាប់​ចម្លង​​ឯកសារ​ ។

Please support us!